Ślub

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zawierania ślubów w naszym kameralnym XIII wiecznym Kościele św. Krzysztofa w centrum Wrocławia.

Wiemy, że narzeczeni przygotowujący się do ślubu przeżywają czas pełny emocji oraz napięć. Łatwo wtedy można zapomnieć o wielu ważnych sprawach. Aby ułatwić Państwu przebrnięcie przez sprawy formalne oraz nie przeoczyć strony duchowej uroczystości poniżej prezentujemy najważniejsze informacje podane w formie pytań i odpowiedzi.

Kiedy można ustalić datę i godzinę ślubu?
Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w kancelarii. Warto zrobić to osobiście. Narzeczeni ustalają wtedy wstępne szczegóły ślubu z księdzem.

Jakie dokumenty „państwowe” trzeba zabrać ze sobą?
1. Ślub Kościelny (ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej):
– odpis Aktu Ślubu z USC
2. Ślub Konkordatowy (ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno-prawnymi):
– dokumenty (trzy egzemplarze) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane są w Urzędzie Stanu Cywilnego i wydawane na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia. Dokumenty ważne są przez trzy miesiące, więc należy je pobrać z USC nie wcześniej niż na trzy miesiące przed ślubem. Następnie należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są dane nupturientów (narzeczonych). W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich trzech egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii, a następnie jeden egzemplarz jest przekazywany przez parafię do właściwego USC. Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

Jakie dokumenty “kościelne” należy złożyć?
– Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania).

Czy potrzebne są dane świadków?
Oczywiście, tak. Każdy z przyszłych małżonków musi mieć jednego pełnoletniego świadka. Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania.

Czy świadek musi być ewangelikiem?
Nie musi być ewangelikiem. W Przypadku ślubu konkordatowego Parafia przyjmuje takie same zasady, co do świadków jak USC.

Czy narzeczeni muszą należeć do naszej Parafii?
Jeśli jeden z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii, to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.
Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.
Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii powinni określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

Na czym polegają zapowiedzi ślubu?
Zapowiedzi w Parafii ogłaszane są w czasie nabożeństw poprzedzających ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej Parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).
Copyright © 2024 Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu.
Polityka Prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram