Chrzest

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu

Chrzest jest wypełnieniem Jezusowego nakazu, o którym czytamy w Piśmie Świętym – Ewangelia Mateusza 28,18-20:

„A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”

Chrzest jest nie tylko wielkim wydarzeniem dla rodziny chrzczonej osoby, ale jest również wspaniałym świętem całej wspólnoty parafialnej.
Chrzest w naszej Parafii odbywa się podczas nabożeństwa, po przeczytaniu tekstów biblijnych, a przed wyznaniem wiary.

Przed Chrztem rodziców prosimy o dostarczenie do kancelarii aktu urodzenia dziecka wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego i spisanie wszystkich informacji potrzebnych w księgach parafialnych, w tym danych rodziców i rodziców chrzestnych. Jeśli rodzice chrzestni są spoza naszej Parafii, to konieczne jest dostarczenie z ich rodzinnej Parafii zaświadczenia o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi. Przynajmniej jeden z rodziców chrzestnych musi być wyznania ewangelickiego.

Rodzice i rodzice chrzestni umawiają się następnie z księdzem na tzw. spotkanie przedchrzestne, w czasie którego przypominają sobie naukę Kościoła na temat Chrztu Świętego, poznają swoje obowiązki rodzicielskie i mogę uświadomić sobie ODPOWIEDZialność przed Bogiem za podejmowane decyzje.

Kościół Ewangelicko-Augsburski nie pobiera żadnych opłat za udzielanie Sakramentów, które są darem łaski Boga. Rodzina dziecka może mimo to złożyć dobrowolną ofiarę na cele duszpasterskie Parafii.
Copyright © 2024 Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu.
Polityka Prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram