konwersja

wstąpienie do kościoła ewangelickiego

Jeżeli nie byłeś ochrzczony lub chrzest odbył się w Kościele nietrynitarnym (nie uznającym Trójcy Świętej):

Wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego osób nieochrzczonych odbywa się przez Chrzest Święty.

Jeżeli byłeś już ochrzczony w dowolnym trynitarnym Kościele chrześcijańskim (uznającym Trójcę Świętą):

Wstąpienie ochrzczonych chrześcijan do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego następuje po odpowiednim, zwykle dłuższym przygotowaniu i zapoznaniu się z teologią ewangelicką, rytmem liturgicznym roku kościelnego oraz życiem codziennym naszej wspólnoty parafialnej. Przygotowanie odbywa się zwykle w ramach spotkań indywidualnych lub grupowych w Kościele św. Krzysztofa, poprzez uczestnictwo w nabożeństwach oraz spotkaniach parafialnych.

Publiczny akt przystąpienia do naszej wspólnoty (konwersja) odbywa się w czasie nabożeństwa w czasie którego sprawowany jest Sakrament Komunii.

W uzasadnionych przypadkach akt wstąpienia może nastąpić w odrębnej uroczystości. Wstępującemu towarzyszą świadkowie wyznania ewangelickiego (co najmniej dwie osoby). Po uroczystości wstępujący do Kościoła, świadkowie oraz proboszcz podpisują protokół wstąpienia do Kościoła.

Copyright © 2024 Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu.
Polityka Prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram