O Nas

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu

Zgodnie z decyzją najwyższych władz Kościoła, terenem działania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Krzysztofa, dla wiernych polskojęzycznych jest miasto Wrocław (wspólnie z bratnią Parafią Ewangelicko-Augsburską Opatrzności Bożej).

Parafia św. Krzysztofa prowadzi także duszpasterstwo wśród niemieckojęzycznych sióstr i braci na terenie całego Dolnego Śląska (autochtonów). Kontynuujemy w tym sensie pracę duszpasterską realizowaną na Śląsku od Reformacji aż do II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu w ramach tzw. Zborów Niepolskich.

Co warte podkreślenia Kościół św. Krzysztofa jest jedynym miejscem na mapie współczesnej Polski gdzie co niedziela prowadzone są nabożeństwa ewangelickie w językach niemieckim i polskim! Od pewnego czasu do naszej wspólnoty przynależą także anglojęzyczni wierni dla których także organizujemy nabożeństwa.

Parafia św. Krzysztofa stawia sobie za cele troskę o jakość życia duchowego naszych parafian, składanie świadectwa o naszym Zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie poprzez służbę bliźniemu (diakonia) oraz pielęgnowanie najlepszych wzorców liturgicznych Kościoła.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania Bożej obecności w codziennym życiu i doświadczania mocy działania Ducha Świętego!
Copyright © 2024 Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Krzysztofa we Wrocławiu.
Polityka Prywatności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram