KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYSZTOFA

Schlag & Söhne / Szydłowski (1958/1993), 12 II+P

12 głosów, dwa manuały i pedał, traktura gry i rejestrów pneumatyczna.

Organy zostały wybudowane przez firmę Schlag & Söhne w 1909 r. (opus 860) dla kaplicy w Słupcu k. Nowej Rudy. W obecne miejsce zostały translokowane w 1958 r. przez członka parafii – Theodora Böhmego. Oryginalnie posiadały 12 registrów, w tym 5 głosów realnych. W 1993 r. remont i przebudowę przeprowadził Antoni Szydłowski z Wrocławia. Wyposażył organy w nowe wiatrownice stożkowe oraz wykonał piszczałki 7 głosów, tym samym wszystkie 12 registrów stało się realnymi.

Strój równomiernie temperowany, a1 = 432 Hz.

C-f3
I Manuał

Bordun 16′
Principal 8′
Gedackt 8′
Octave 4′
Gemshornquinte 2 2/3′
Super Octave 2′

II/I

C-f3
II Manuał

Portunal 8′
Salicional 8′
Flöte 4′
Dolce 4′

C-d1
Pedał

Subbass 16′
Dulciana 8′

I/P
II/P

Walcker „organy continuo” (2013), 7 I+P

7 głosów, manuał i pedał, traktura gry i rejestrów mechaniczna.

Instrument firmy Walcker, wybudowany najprawdopodobniej pod koniec lat 50. XX w. W 2013 roku jego zasadnicza część została translokowana z kościoła św. Krzyża w Sieglar koło Troisdorfu w obecne miejsce. Renowację poszczególnych elementów oraz ich montaż powierzono organmistrzowi Tomaszowi Szałajdzie.

Organy otrzymały zupełnie nową szafę, dębową ławkę i klawiaturę pedałową – zaprojektowane przez Tomasza Kmitę-Skarsgårda i Pawła Gardynika (kolorystyka), a wykonane przez firmę wrocławskiego stolarza Leszka Jakuszkina, która dostarczyła także duplikaty uszkodzonych drewnianych podzespołów. Dodatkowo instrument wyposażono w nowy rejestr – kameralnie intonowany pryncypał 8′ (C-Fis drewno; G-fcyna 70%), a także wykonano nowe okładziny dla klawiszy manuału (Adam Olejnik, heban i kość wołowa). Całą instalację elektryczną wykonał Krzysztof Kozik, a oświetlenie (2015) Jacek Bęś. Kotarki pól piszczałkowych wykonali w latach 2016–2017 Michał Oganiaczyk i Paweł Czekański.

Klawiatura dzielona na część basową i dyszkantową (podział między klawiszami h i c1). W planach jest wykonanie mechanizmu transpozycji manuału do 415 Hz.

Strój Werckmeister III, a1 = 440 Hz.

C-f3
Manuał (dzielony bas h/c1 dyszkant)

Principal 8 Fuß
Flaut major 8 Fuß
Octava 4 Fuß
Rohr Flaut 4 Fuß
Superoctava 2 Fuß
Mixtura 3 chörig

C-d1
Pedał

Subbaß 16 Fuß

Copula Clavier (Man.-Ped.)

Sauer (1930–1945), 25 II+P

25 głosów, dwa manuały i pedał, traktura gry i rejestrów elektro-pneumatyczna.

Instrument został wybudowany w 1930 roku przez firmę Sauer z Frankfurtu nad Odrą (op. 1421) z wykorzystaniem szafy organów Caspariniego. Autorem koncepcji omawianych „Praetorius-Orgel” był Gerhard Zeggert. Instrument został zniszczony w wyniku bombardowań radzieckich w 1945 roku.

C-g3
I Manuał

Bordun 16′ –
Prinzipal 8′ –
Gemshorn 8′ –
Octava 4′ +
Gedackt Pommer 4′ –
Super-Octävlin 2′ –
Klein Lieblich Gedacktflöttein 2′ +
Scharff-Quinta 1 1/3′ –
Mixtur 4 Chor 1 1/3′ –
Messing-Regal 8′ +

II/I

– Oberwerk
+ Brustwerk

C-g3
II Seitenpositiv

Grob-Gedackt 8′
Prinzipal 4′
Blockfloit 4′
Quinta 2 2/3′
Octava 2′
Tertia 1 3/5′
Siffloit 1′
Cymbel 2 Chor 2/3′
Trommeten 8′

C-f1
Pedał

Subbaβ 16′
Prinzipal 8′
Gedackt 8′
Octava 4′
Nachthorn 2′
Dulcian 16′

I/P
II/P

Casparini / Engler / Müller (1716–1930), 19 II+P

19 głosów, dwa manuały i pedał, traktura gry i rejestrów mechaniczna.

Instrument był wynikiem wielokrotnych przebudów instrumentu Adama Horacego Caspariniego z roku 1716. Prawdopodobnie pierwszej ingerencji w strukturę instrumentu dokonał sam budowniczy, dodając głos Oboe 8′. W późniejszym czasie renowacji poddawany był tylko prospekt, natomiast pierwszy gruntowny remont instrumentu przeprowadził wrocławski organmistrz Rotter w 1770 roku. W roku 1805 J.G.B. Engler dobudował dwa nowe głosy i prawdopodobnie zdemontował Puzon 16′ (?). Organmistrz Julius Müller w roku 1840 dokonał renowacji prospektu, a w roku 1852 dobudował głosy Portunal 8′, Violoncello 8′ i Doppelflöte 4′.

I Manuał

Bordun 16′
Prinzipal 8′
Salizet 8′
Fugara 8′
Portunal 8′
Oktave 4′
Doppelflöte 4′
Quinte 2 2/3′
Octave 2′
Mixtur 4f.
Oboe 8′

II Manuał

Flaut major 8′
Viola d’amore 8′
Principal 4′

Pedał

Subbaβ 16′
Baβflöte 8′
Violoncello 8′
Oktave 4′
Posaune 16′

Casparini 1716

I Manuał

Prinzipal 8′
Floete 8′
Prinzipal 4′
Octav 4′
Gemshorn 4′
Quinte 3′
Superoctav 2′
Sedezima 1′
Mixtur 4f.

II Manuał

Zwillingslade, głosy wspólne z manuałem pierwszym.

Pedał

Subbaβ gedekt 16′
Octavbaβ 8′
Quintbaβ 5′
Superoctavbaβ 4′
Posaunenbaβ 16′

KOŚCIÓŁ PAMIĘCI KRÓLA GUSTAWA ADOLFA

Hammer (1999), 5 I+P

5 głosów, jeden manuał i pedał, traktura gry i rejestrów mechaniczna.

Instrument firmy Emil Hammer z 1960 roku, translokowany z nieznanego miejsca.

C-f3
Manuał (dzielony bas b/h dyszkant)

Holzgedackt 8′
Principal 4′
Blockflöte 4′
Schwiegel 2′

C-d1
Pedał

Subbass 16′

Pedalkoppel

Sauer (1933–1951), 38 III+P

38 głosów, trzy manuały i pedał, traktura gry i rejestrów elektro-pneumatyczna.

Instrument firmy Sauer z Frankfurtu nad Odrą, opus 1482, 38 głosów, trzy manuały i pedał, traktura gry i rejestrów elektro-pneumatyczna. Organy, które działania wojenne przetrwały bez większego uszczerbku, swój ostatni remont generalny przeszły w 1949 roku. W 1951 instrument został „zajęty” i przeniesiony z czynnego wówczas kościoła (przy którym działała regularna parafia) do rzymskokatolickiej archikatedry wrocławskiej (echo nad prezbiterium). Stół gry (i być może inne elementy niegrające) wykorzystano w organach kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu.

C-g3
Manual I

Nachthorn 16′
Prinzipal 8′
Flöte 8′
Oktave 4′
Quinte 2 2/3′
Prinzipal 2′
Mixtur 5f.
Trompete 8′

II/I
III/I
III/I sub
III/I super

C-g3
Manual II

Gedackt 8′
Quintatön 8′
Prestant 4′
Rohrflöte 4′
Schweiz.-pfeife 2′
Terz 1 3/5′
Quinte 1 1/3′
Cymbel 3f.
Krumhorn 8′

Tremolo

III/II

C-g3
Manual III SW

Lieblich Gedackt 16′
Holz-prinzipal 8′
Rohrflöte 8′
Salicional 8′
Blockflöte 4′
Gemsh.-quinte 2 2/3′
Waldflöte 2′
Sifflöte 1′
Scharff 5f.
Horn-Oboe 8′
Doppel-kegelregal 4′

Tremolo

C-f1
Pedal

Prinzipal-bass 16′
Subbass 16′
Oktav-bass 8′
Rohrflöte 8′
Oktave 4′
Flachflöte 2′
Mixtur 5f.
Posaune 16′
Horn 8′
Regal 4′

I/P
II/P
III/P

Fot. 1 – Unikatowe zdjęcie wnętrza Kościoła Pamięci Króla Gustawa Adolfa w stronę empory organowej. Widoczna drewniana przesłona instrumentu – organy nie posiadały piszczałkowego prospektu.
Fot. 2 – Kontuar organów Kościoła Pamiątkowego Króla Gustawa Adolfa, obecnie w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu. Zdjęcie pochodzi z opisu w serwisie PWCO autorstwa Bartłomieja Kopffa i Piotra Matogi.