Nabożeństwo wprowadzenia Rady Parafialnej

Fot.: Justyna Ziemniak