Chrzest Pański

10.01.2021

Wrocław, kościół św. Krzysztofa
10:00, Nabożeństwo z Komunią Świętą (po niemiecku)
18:00, Nabożeństwo Słowa Bożego (po polsku)
19:00, spotkanie dla chcących wstąpić do Kościoła ewangelickiego lub choćby zainteresowanych jego nauką

ŚE – Śpiewnik Ewangelicki

Introit ŚE 881 O Miłości, coś raczyła
Graduał ŚE 393 v.1+5 O Ojcze, Synu, Duchu Święty
Przed kazaniem ŚE 819 Uwielbiam moc miłości świętą
Po kazaniu Medytacja organowa
Zakończenie ŚE 605 Niech będzie Najwyższemu cześć

Celebrans:
dk. Marta Zachraj-Mikołajczyk, diakonka parafii Opatrzności Bożej

Organy:
Tomasz Kmita-Skarsgård, dyrektor muzyczny i organista