8. Niedziela po Trójcy Świętej

25.07.2021

Wrocław, kościół św. Krzysztofa
10:00 – Nabożeństwo z Komunią Świętą (po niemiecku)
18:00 – Nabożeństwo z Komunią Świętą (po polsku)
19:30 – spotkanie dla chcących wstąpić do Kościoła ewangelickiego lub choćby zainteresowanych jego nauką

cykl części stałych: A

ŚE – Śpiewnik Ewangelicki

Introit ŚE 717 Bądź gotowy, duchu mój
Graduał ŚE 764 v.1 W ślad za Mną! Woła Chrystus Pan
Przed kazaniem ŚE 721 Chrześcijaninie, zbudź się, wstań

Po kazaniu Medytacja organowa
Przygotowanie ŚE 408 Przystąpcie zaproszeni
Zakończenie ŚE 314 Pod Twą obronę

Celebrans:
ks. Karol Długosz, wikariusz

Organy:
Tomasz Kmita-Skarsgård, dyrektor muzyczny i organista