6. Niedziela po Trójcy Świętej

11.07.2021

Wrocław, kościół św. Krzysztofa
10:00 – Nabożeństwo z Komunią Świętą (po niemiecku)
18:00 – Nabożeństwo z Komunią Świętą (po polsku)
19:30 – spotkanie dla chcących wstąpić do Kościoła ewangelickiego lub choćby zainteresowanych jego nauką

ŚE – Śpiewnik Ewangelicki

Introit ŚE 811 O Miłości, coś raczyła
Graduał ŚE 561 v.1+2 Ochrzczeni w Chrystusie
Przed kazaniem ŚE 393 O Ojcze, Synu, Duchu Święty

Po kazaniu Medytacja organowa
Przygotowanie ŚE 412 Witaj, krynico dobra wszelakiego
Zakończenie ŚE 508 Jest ze mną Pan

Celebrans:
ks. Karol Długosz, wikariusz

Organy:
Tomasz Kmita-Skarsgård, dyrektor muzyczny i organista