3. niedziela przed Wielkim Postem – Septuagesimæ

13.02.2022

Wrocław, kościół św. Krzysztofa
10:00 – Nabożeństwo z Komunią Świętą (po niemiecku i po polsku)
11:30 – zgromadzenie parafialne

1–535 – Evangelisches Gesangbuch
550–627 – Gemeinde-Gebetbuch
Pieśni w j. polskim będą wydrukowane na kartach

Ordinarium cykl A

Początek  604 Gottes Geschöpfe, kommt zuhauf / Boże stworzenia, złączcie się
Przed kazaniem  599 Großer Gott, du mein Erlöser / Prowadź mnie, mój Zbawicielu

Po kazaniu 218 Schmücke dich, o liebe Seele / Przywdziej, duszo, strój odświętny
Zakończenie  610 Laudate Dominum

celebrans:
ks. Karol Długosz, proboszcz-administrator

organy:
Tomasz Kmita-Skarsgård, dyrektor muzyczny i organista