17. Niedziela po Trójcy Świętej

26.09.2021

Wrocław, kościół św. Krzysztofa
10:00 – Nabożeństwo z Komunią Świętą (po polsku i niemiecku),
Chrzest Święty Stanisława Waltera Długosza

cykl części stałych: A

ŚE – Śpiewnik Ewangelicki

Introit ŚE 623 Wierzyć mnie, Panie, ucz
Przed kazaniem ŚE 750 Pójdę za Jezusem

Po kazaniu Medytacja organowa
Przygotowanie ŚE 787 Imię Jezus wiecznie żywe
Komunia ŚE 656 Bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tul
Zakończenie ŚE 301 Niech strzeże nas Bóg

Celebrans:
ks. Kornel Undas, proboszcz parafii w Mikołowie

Organy:
Tomasz Kmita-Skarsgård, dyrektor muzyczny i organista