11. Niedziela po Trójcy Świętej

15.08.2021

Wrocław, kościół św. Krzysztofa
10:00 – Nabożeństwo z Komunią Świętą (po niemiecku)
12:00 – Nabożeństwo z Komunią Świętą (po polsku),
Chrzest Święty Jana Krzysztofa Kuriaty

cykl części stałych: A

ŚE – Śpiewnik Ewangelicki

Introit ŚE 681 Kto się w opiekę
Przed kazaniem ŚE 393 O Ojcze, Synu, Duchu Święty

Po kazaniu Medytacja organowa
Przygotowanie ŚE 411 Upadnij na kolana
Zakończenie ŚE 314 Pod Twą obronę

Celebrans:
ks. Karol Długosz, proboszcz-administrator

Organy:
Tomasz Kmita-Skarsgård, dyrektor muzyczny i organista