Regulamin wpłat

 1. Donator dokonuje wpłaty na rzecz Fundacji Zeggerteum z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Świętego Krzysztofa 1, kod pocztowy 50-056, KRS 0000612487.
 2. Zebrane środki Fundacja Zeggerteum wykorzysta na rzecz projektu budowy nowych organów w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu.
 3. Po zaksięgowaniu płatności Donator otrzyma potwierdzenie dokonanej operacji.
 4. Możliwe sposoby płatności:
  • płatność kartą
  • przelewy bankowe
  • PayPal
 5. Płatności kartą i z kont PayPal są obsługiwane przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 6. Przekazane wpłaty nie podlegają zwrotom.
 7. Wpłaty może dokonać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.
 8. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych fundatora w zakresie wymaganym przez system PayPal.
 9. Dane będą przetwarzane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Krzysztofa we Wrocławiu oraz Fundację Zeggerteum w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu fundacji piszczałki.
 10. Dane będą wykorzystywane przez podmioty wymienione w pkt. 2 do przesyłania informacji o postępach przy budowie organów i wysyłania aktualności związanych z działalnością Parafii i Fundacji. Fundatorowi przysługuje wniesienie sprzeciwu do przetwarzania jego danych w tym zakresie.
 11. Fundatorowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt na zeggerteum@schg.pl.
 12. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu. Donator dokonując wpłaty wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska na stronie www parafii, w kwartalniku Christophoribote oraz na tablicy pamiątkowej, chyba ze zastrzeże inaczej.
 13. Dane osobowe zostaną zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.