Polecamy

Poznaj zaprzyjaźnione parafie, organizacje i miejsca

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Reczypospolitej Polskiej

Diecezja Wrocławska

Zakon Joannitów

Freiberg

Parafie partnerskie
śś. Piotra i Mikołaja oraz św. Jana

Drezno

Parafia partnerska
św. Łukasza

Aschaffenburg

Parafia partnerska
św. Mateusza

Niska

Parafia partnerska
Chrystusa

Zodel

Parafia partnerska
Jezusa Chrystusa

Aegidienberg

Parafia partnerska
Pokoju

Lorsbach

Parafia partnerska
w Lorsbach

GESEV

Gemeinschaft evangelischer
Schlesier (Hilfskomitee) e.V.

KSES

Kirchliche Stiftung
Evangelisches Schlesien