Święto Muzyków

Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego

CECYLIA Z RZYMU

22 listopada każdego roku wspominamy życie i świadectwo wiary Cecylii z Rzymu, wczesnochrześcijańskiej męczennicy. W wyniku błędnego tłumaczenia literatury hagiograficznej, uznano, że grała ona na organach i uczyniono ją patronką muzyków. Dziś to nieporozumienie wydaje się nie mieć znaczenia, wielowiekowa tradycja związała bowiem Cecylię już na stałe z muzyką, szczególnie kościelną.

HISTORIA

Historia Święta rozpoczyna się w roku 2008, kiedy po raz pierwszy zorganizowano ekumeniczne spotkanie modlitewne dla środowiska organistów. Wydarzenie powtórzono w roku 2009. Były to wówczas skromne Jutrznie, sprawowane według rzymskokatolickiego porządku Liturgii Godzin. W roku 2010 nabożeństwo przybrało obecną formę: Liturgii Słowa z bogatą oprawą muzyczną – instrumentalną i chóralną. Od roku 2011 stałym uczestnikiem nabożeństwa jest Chór Chłopięcy Narodowego Forum Muzyki wraz ze swoją dyrygentką Małgorzatą Podzielny. Co roku można usłyszeć także instrumenty dęte i perkusyjne.

LUDZIE

Na liturgię zapraszani są ekumeniczni goście, zarówno duchowni, jak i świeccy. Jako wielkiego przyjaciela Święta Muzyków należy w tym miejscu wymienić ks. prof. dr hab. Bogdana Ferdka, wykładowcę Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W roku 2014 nastąpił podział obowiązków głównego organizatora – obecnie dyrektorem muzyki jest Tomasz Kmita-Skarsgård, a dyrektorem liturgii (precentorem) Paweł Kasprzyk.

12. ŚWIĘTO MUZYKÓW 2019

Hasło: Illumina oculos meos

KIEDY?

22 listopada,
piątek

GDZIE?

Kościół Opatrzności Bożej
ul. Kaziemirza Wlk. 29
Wrocław

O KTÓREJ?

godz. 19:00

KTO?

Chór Chłopięcy NFM | Małgorzata Podzielny
Cantores Minores Wratislavienses | Piotr Karpeta
Tomasz Kmita-Skarsgård, Maciej Bator, Jakub Moneta, Dimitar Dimitrov – organy
Zespół instrumentów dętych, kotły
oraz wszyscy zebrani

W POPRZEDNICH LATACH

2018
100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada, godz. 19:00
Kościół lut. Opatrzności Bożej

aparat

okladka

2017
CANTATE DOMINO

24 listopada, godz. 19:00
Kościół lut. Opatrzności Bożej

aparat

okladka

2016
PANIE, WSPOMNIJ NA MNIE

18 listopada, godz. 19:00
Kościół lut. Opatrzności Bożej

aparat

plakat-2016-70dpi okladka

2015
MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE

20 listopada, godz. 19:00
Kościół lut. Opatrzności Bożej

aparat

PLAKAT_SM_2015 okladka

2014
JAM JEST DROGA, PRAWDA I ŻYCIE

21 listopada, godz. 19:00
Kościół lut. Opatrzności Bożej

aparat

PLAKAT_SM_2015 okladka

2013
ŚWIĄTYNIA W KOŚCIELE

22 listopada, godz. 19:30
Kościół rzym.-kat. św. Wojciecha

aparat

okladka

2012
PAX ET BONUM

23 listopada, godz. 19:30
Kościół rzym.-kat. św. Wojciecha

aparat   aparat

okladka

2011
POSŁANI DO SŁUŻBY

18 listopada, godz. 19:30
Kościół rzym.-kat. św. Wojciecha

aparat

okladka

2010
CHWAŁA I UWIELBIENIE

22 listopada, godz. 19:40
Kościół rzym.-kat. św. Wojciecha

aparat

okladka

2009
ROMUALD SROCZYŃSKI IN MEMORIAM

24 stycznia, godz. 10:30
Kolegiata Krzyża Świętego

okladka

2008
DZIĘKUJMY BOGU!

5 lipca, godz. 10:30
Kościół rzym.-kat. Marii Panny na Piasku

okladka