Estomihi – Ostatnia Niedziela przed Wielkim Postem

14.02.2021

Wrocław, kościół św. Krzysztofa
10:00 – Nabożeństwo z Komunią Świętą (po niemiecku)
18:00 – Nabożeństwo Słowa Bożego (po polsku)
19:00 – spotkanie dla chcących wstąpić do Kościoła ewangelickiego lub choćby zainteresowanych jego nauką

ŚE – Śpiewnik Ewangelicki

Introit ŚE 774 Za Jezusem podążajmy
Graduał ŚE 717 v.1+2 Bądź gotowy, duchu mój
Przed kazaniem ŚE 764 W ślad za Mną! – woła Chrystus Pan

Po kazaniu Medytacja organowa
Zakończenie ŚE 508 Ze mną jest Pan

Celebrans:
ks. Paweł Mikołajczyk, wikariusz parafii Opatrzności Bożej

Organy:
Tomasz Kmita-Skarsgård, dyrektor muzyczny i organista