Regulamin wpłat

 1. Donator dokonuje wpłaty na rzecz Fundacji Zeggerteum z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Świętego Krzysztofa 1, kod pocztowy 50-056, KRS 0000612487.
 2. Zebrane środki Fundacja Zeggerteum wykorzysta na rzecz projektu budowy nowych organów w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu.
 3. Po zaksięgowaniu płatności Donator otrzyma potwierdzenie dokonanej operacji.
 4. Możliwe sposoby płatności:
  • płatność kartą
  • przelewy internetowe
  • paypall
  • sofort banking
 5. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 6. Przekazane wpłaty nie podlegają zwrotom.
 7. Wpłaty może dokonać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.
 8. Podczas dokonywania wpłaty Donator będzie pytany o zgodę: na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie księgowania wpłat (obowiązkowe wyrażenie zgody), na umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej parafii, na umieszczenie jego imienia i nazwiska na tablicy pamiątkowe w kościele św. Krzysztofa.
 9. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych fundatora w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania (kraj, miasto, ulica, nr domu, nr lokalu).
 10. Dane będą przetwarzane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Krzysztofa we Wrocławiu oraz Fundację Zeggerteum w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu fundacji piszczałki.
 11. Dane będą wykorzystywane przez podmioty wymienione w pkt. 2 do przesyłania informacji o postępach przy budowie organów i wysyłania aktualności związanych z działalnością Parafii i Fundacji. Fundatorowi przysługuje wniesienie sprzeciwu do przetwarzania jego danych w tym zakresie.
 12. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS 0000227278 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 13. Fundatorowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt na zeggerteum@schg.pl.
 14. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
 15. Dane osobowe zostaną zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.