„Oto najwyższe przeznaczenie sztuki: dawać duchowi ludzkiemu świadectwo wieczności i budzić w nim tęsknotę za wiecznym bytem.”

— Carl Alexander Heideloff

MUZYCY

tomasz300x150

Tomasz Kmita­-Skarsgård

dyrektor muzyczny i organista

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończył dyrygenturę chóralną (dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny) i muzykę kościelną (dr Marek Fronc). Brał udział w licznych kursach i warsztatach mistrzowskich dotyczących wykonawstwa literatury organowej oraz improwizacji (m.in. G. Bovet, O. Latry, T.A. Nowak, T. Lennartz), a także wykonawstwa dzieł muzyki chóralnej i kameralnej. Jest również laureatem dwóch konkursów kompozytorskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół śląskiej i anglosaskiej kultury muzyki kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem kręgu luterańskiego i anglikańskiego. Aktywnie działał w różnych organizacjach studenckich oraz pozarządowych. W latach 2007-2010 był organistą pomocniczym rzymskokatolickiej katedry wrocławskiej a od roku 2010 jest dyrektorem muzycznym parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu.

IMG_5892

Jakub Tarka

suborganista

Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną I stopnia im. Grażyny Bacewicz w klasie wiolonczeli, jednak to organom poświęcił swą artystyczną drogę. Najpierw kształcił się pod kierunkiem R. Plisia, a później w klasie organów W. Żdżarskiego w Metropolitalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu, które ukończył z wyróżnieniem w 2010 roku. Jest absolwentem muzyki kościelnej na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów Marka Fronca. Swoją wiedzę z zakresu gry literatury organowej oraz improwizacji poszerzał na kursach (m.in. O. Latry, T.A. Nowaka T. Orlow). Koncertował jako solista oraz akompaniator w kraju i za granicą. Od roku 2007 jest II organistą w kościele św. Wojciecha (oo. dominikanie), a od roku 2011 jest także suborganistą w parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu.

artur300x150

Artur Piwkowski

suborganista

Ukończył studia artystyczne w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której złożył egzamin dyplomowy z edukacji muzycznej (2010), prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych (2012) oraz muzyki kościelnej (2012). W 2011 roku zdobył I oraz II nagrodę ex aequo w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w zakresie śpiewów liturgicznych dla dzieci i młodzieży. W latach 2011-2014 był organistą i kantorem parafii św. Mikołaja we Wrocławiu. Od 2015 roku jest suborganistą w parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu. Koncertował na terenie Dolnego Śląska (m.in. Krzeszów, Lądek-Zdrój, Świeradów-Zdrój). Zawodowo administrator systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji. Szczęśliwy mąż, miłośnik gór i żagli.

IMG_5890

Magdalena Lipska

współpraca chóralna

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej, w klasie dyrygowania dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny, a także Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunku Pielęgniarstwo; studentka Wydziału Wokalnego, w klasie śpiewu solowego prof. Danuty Paziuk-Zipser. Kierownik Chóru Uniwersytetu Medycznego. Współpracuje również z takimi zespołami jak: Chór NFM, Chór Festiwalowy Wratislavia Cantans, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy. Od stycznia 2011 roku prowadzi również założony przez siebie Chór Liceum Ogólnokształcącego nr XVII we Wrocławiu, z którym zdobyła liczne nagrody na wielu konkursach, przeglądach i festiwalach. W marcu 2012 roku zdobyła I nagrodę oraz Nagrodę za najlepszą pracę metodyczną z chórem na XIV Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu.