DUCHOWNY

ks. Andrzej Fober

proboszcz

 

t | 607 991 700
m | mail@schg.pl

AF-2017

Urodzony w 1958 roku w Cieszynie. W latach 1979–83 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz English Language College w Warszawie. Ordynowany w roku 1986 w Sycowie. Z dniem ordynacji został skierowany do służby w tejże parafii oraz w Międzyborzu. W roku 1999 został dziekanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W roku 2000 rozpoczął służbę w niemieckojęzycznej parafii św. Krzysztofa, gdzie w roku 2006 został wybrany na proboszcza. W 2010 roku mianowano go Zastępcą Ewangelickiego Biskupa Wojskowego w randze pułkownika. W latach 2008–2012 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie w roku 2011 uzyskał licencjat rzymski. Od roku 1999 jest członkiem Zakonu Joannitów – początkowo jako Rycerz Honorowy, a od 2011 roku jako Rycerz Prawa. Żonaty z Aldoną Simoną Gundlach-Fober, z którą ma trzy córki: Judytę, Esterę i Rachelę.

RADA PARAFIALNA

Dag von Kap-herr

prezes

 

m | gemeinderat@schg.pl 

Dag

Urodził się w 1965, dzieciństwo i młodość spędził w Szlezwik-Holsztynie. W latach 1990–95 studiował rolnictwo na Uniwersytecie w Getyndze. Prowadził zakłady w północno-zachodnich Niemczech, a następnie nieopodal Słupska. Obecnie zarządza gospodarstwem rolnym zajmującym się produkcją materiału siewnego w Kondratowicach, około 45 km od Wrocławia, i tam też mieszka. Żonaty z Annemarie, z którą ma cztery córki. Jego hobby to sport i polowanie. Poza tym angażuje się z dużą radością w pracę w niemieckojęzycznej parafii ewangelickiej Świętego Krzysztofa, w której funkcję prezesa Rady Parafialnej pełni od roku 2011.

Dietmar Beyer

Jörg Giessler

Eilert Hörmann

Krystyna Kadlewicz

Waltraud Kołtuniewicz

Eberhard Scholz

KOMISJA REWIZYJNA

Gisela Wypych

Irena Wiatrowska

SIOSTRA PARAFIALNA

Lidia Podżorska

 

t   | 604 185 724
m | lidia@schg.pl
lidia_podzorska

KOŚCIELNY

Roy Häuslein

 

t   | 504 369 047
m | roy@schg.pl  
roy

KANTORAT

Tomasz
Kmita­-Skarsgård

dyrektor muzyczny i organista

 

m | zeggerteum@schg.pl

kmita

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończył dyrygenturę chóralną (dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny) i muzykę kościelną (dr Marek Fronc). Brał udział w licznych kursach i warsztatach mistrzowskich dotyczących wykonawstwa literatury organowej oraz improwizacji (m.in. G. Bovet, O. Latry, T.A. Nowak, T. Lennartz), a także wykonawstwa dzieł muzyki chóralnej i kameralnej. Jest również laureatem dwóch konkursów kompozytorskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół śląskiej i anglosaskiej kultury muzyki kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem kręgu luterańskiego i anglikańskiego. Aktywnie działał w różnych organizacjach studenckich oraz pozarządowych. W latach 2007-2010 był organistą pomocniczym rzymskokatolickiej katedry wrocławskiej a od roku 2010 jest dyrektorem muzycznym parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Artur Piwkowski

suborganista

Piwkowski

Ukończył studia artystyczne w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której złożył egzamin dyplomowy z edukacji muzycznej (2010), prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych (2012) oraz muzyki kościelnej (2012). W 2011 roku zdobył I oraz II nagrodę ex aequo w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w zakresie śpiewów liturgicznych dla dzieci i młodzieży. W latach 2011-2014 był organistą i kantorem parafii św. Mikołaja we Wrocławiu. Od 2015 roku jest suborganistą w parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu. Koncertował na terenie Dolnego Śląska (m.in. Krzeszów, Lądek-Zdrój, Świeradów-Zdrój). Zawodowo administrator systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji. Szczęśliwy mąż, miłośnik gór i żagli.

Paweł Jan Frasz

chórmistrz

 

m | chor@schg.pl

Paweł Jan Frasz 3x4

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Inowrocławiu w klasie gitary. Należał do zespołu muzyki dawnej, gdzie grał na licznych instrumentach (fletach prostych, krzywułach, lutni, violi da gambie), wykonywał tańce dawne i śpiewał muzykę wokalną okresu renesansu i baroku.  W 2009 roku został finalistą z wyróżnieniem ogólnopolskiej olimpiady artystycznej w sekcji muzyki. W 2014 roku odbył studia stacjonarne I i II stopnia, na kierunku Muzykologia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach tych studiów ukończył dwie specjalizacje: źródłoznawstwo muzyczne oraz specjalność nauczycielską. W 2014 roku rozpoczął naukę w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki kościelnej w klasie dyrygowania dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny. Od 2016 roku jest także studentem śpiewu solowego w klasie prof. Bogdana Makala na Wydziale Wokalistyki AMKL. Śpiewał w wielu zespołach, m.in. w  Chórze Narodowego Forum Muzyki, Chórze Akademickim UAM, Poznańskim Chórze Kameralnym, Poznańskim Chórze Chłopięcym. Brał aktywny udział w czterech edycjach Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Współpracował z takimi dyrygentami jak Paul McCreesh, Jacek Kasprzyk, Benjamin Bayl, Werner Pfaff czy Jacek Sykulski. Od lutego 2018 r. współpracuje z parafią Św. Krzysztofa jako chórmistrz.