DUCHOWNY

ks. Andrzej Fober

proboszcz

 

t | 607 991 700
m | mail@schg.pl

AF-2017

Urodzony w 1958 roku w Cieszynie. W latach 1979–83 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz English Language College w Warszawie. Ordynowany w roku 1986 w Sycowie. Z dniem ordynacji został skierowany do służby w tejże parafii oraz w Międzyborzu. W roku 1999 został dziekanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W roku 2000 rozpoczął służbę w niemieckojęzycznej parafii św. Krzysztofa, gdzie w roku 2006 został wybrany na proboszcza. W 2010 roku mianowano go Zastępcą Ewangelickiego Biskupa Wojskowego w randze pułkownika. W latach 2008–2012 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie w roku 2011 uzyskał licencjat rzymski. Od roku 1999 jest członkiem Zakonu Joannitów – początkowo jako Rycerz Honorowy, a od 2011 roku jako Rycerz Prawa. Żonaty z Aldoną Simoną Gundlach-Fober, z którą ma trzy córki: Judytę, Esterę i Rachelę.

RADA PARAFIALNA

Dag von Kap-herr

prezes

 

m | gemeinderat@schg.pl 

Dag

Urodził się w 1965, dzieciństwo i młodość spędził w Szlezwik-Holsztynie. W latach 1990–95 studiował rolnictwo na Uniwersytecie w Getyndze. Prowadził zakłady w północno-zachodnich Niemczech, a następnie nieopodal Słupska. Obecnie zarządza gospodarstwem rolnym zajmującym się produkcją materiału siewnego w Kondratowicach, około 45 km od Wrocławia, i tam też mieszka. Żonaty z Annemarie, z którą ma cztery córki. Jego hobby to sport i polowanie. Poza tym angażuje się z dużą radością w pracę w niemieckojęzycznej parafii ewangelickiej Świętego Krzysztofa, w której funkcję prezesa Rady Parafialnej pełni od roku 2011.

Dietmar Beyer

Jörg Giessler

Eilert Hörmann

Krystyna Kadlewicz

Waltraud Kołtuniewicz

Eberhard Scholz

KOMISJA REWIZYJNA

Annemarie von Kap-­herr

Irena Wiatrowska

Gisela Wypych

SIOSTRA PARAFIALNA

Lidia Podżorska

 

t   | 604 185 724
m | lidia@schg.pl
lidia_podzorska

KOŚCIELNY

Roy Häuslein

 

t   | 504 369 047
m | roy@schg.pl  
roy

KANTORAT

Tomasz
Kmita­-Skarsgård

dyrektor muzyczny i organista

 

m | zeggerteum@schg.pl

kmita

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończył dyrygenturę chóralną (dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny) i muzykę kościelną (dr Marek Fronc). Brał udział w licznych kursach i warsztatach mistrzowskich dotyczących wykonawstwa literatury organowej oraz improwizacji (m.in. G. Bovet, O. Latry, T.A. Nowak, T. Lennartz), a także wykonawstwa dzieł muzyki chóralnej i kameralnej. Jest również laureatem dwóch konkursów kompozytorskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół śląskiej i anglosaskiej kultury muzyki kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem kręgu luterańskiego i anglikańskiego. Aktywnie działał w różnych organizacjach studenckich oraz pozarządowych. W latach 2007-2010 był organistą pomocniczym rzymskokatolickiej katedry wrocławskiej a od roku 2010 jest dyrektorem muzycznym parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Artur Piwkowski

suborganista

Piwkowski

Ukończył studia artystyczne w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której złożył egzamin dyplomowy z edukacji muzycznej (2010), prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych (2012) oraz muzyki kościelnej (2012). W 2011 roku zdobył I oraz II nagrodę ex aequo w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w zakresie śpiewów liturgicznych dla dzieci i młodzieży. W latach 2011-2014 był organistą i kantorem parafii św. Mikołaja we Wrocławiu. Od 2015 roku jest suborganistą w parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu. Koncertował na terenie Dolnego Śląska (m.in. Krzeszów, Lądek-Zdrój, Świeradów-Zdrój). Zawodowo administrator systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji. Szczęśliwy mąż, miłośnik gór i żagli.