Przetarg ofertowy

na projekt, wykonanie, dostarczenie i zamontowanie wraz z uruchomieniem, intonacją i strojeniem, organów piszczałkowych w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu

PDF-icon 07.06.2016 – INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDF-icon OGŁOSZENIE
PDF-icon SIWZ

Załączniki do SIWZ

PDF-icon Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY (WZÓR)
PDF-icon Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU (WZÓR)
PDF-icon Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (WZÓR)
PDF-icon Załącznik nr 4 – WYKAZ DOSTAW (WZÓR)
PDF-icon Załącznik nr 5 – WYKAZ OSÓB (WZÓR)
PDF-icon Załącznik nr 6 – UMOWA (WZÓR)

Przestrzeń przewidziana dla organów

PDF-iconRZUT
PDF-iconPRZEKRÓJ A-A
PDF-iconPRZEKROJE B-B i C-C

Formularze do pobrania i wypełnienia

WORD-icon FORMULARZ OFERTY
WORD-icon OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
WORD-icon OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WORD-icon WYKAZ DOSTAW
WORD-icon WYKAZ OSÓB

Odpowiedzi

PDF-iconOdpowiedź na pytanie nr 1
PDF-iconOdpowiedź na pytanie nr 2