Informacje techniczne

Organy będą funkcjonować zarówno jako instrument liturgiczny, koncertowy solowy oraz współdziałający z zespołami wokalnymi i instrumentalnymi – predysponowany przede wszystkim do wykonywania muzyki od romantyzmu (szczególnie kręgu niemieckiego) po współczesność – a także jako instrument dydaktyczny.

Podstawowa struktura instrumentu będzie miała swą genezę w myśli organmistrzowskiej Eberharda Friedricha Walckera z połowy XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jego instrumentów w Schrambergu (Opus 46, rok budowy 1844), w Hoffenheim (Opus 62, rok budowy 1846) i w Neuhausen (Opus 120, rok budowy 1854). Idea stylistyczno-brzmieniowa została w sposób subtelny rozszerzona o rozwiązania inspirowane anglosaską myślą organmistrzowską: werk Solo, ekstensje i transmisje.

Menzuracja i geometria piszczałek oraz ich późniejsza intonacja swą genezę będą miały w opisanym wyżej kręgu referencyjnym, przy czym owe obliczenia i działania organmistrzowskie będą podlegały zmianom w kontekście uprzednio zbadanej przez Wykonawcę akustyki kościoła i będą musiały zapewnić brzmienie masywne, ciepłe, pozbawione ostrości, przy jednoczesnym dopasowaniu wolumenu zaplanowanego dużego aparatu brzmieniowego do bardzo małej kubatury wnętrza świątyni;
Wykonawca opracuje dobór ciśnień zróżnicowany zarówno w ramach całych organów (poszczególne werki), jak i w ramach sekcji (poszczególne grupy głosów);
Materiały użyte do budowy piszczałek poszczególnych rejestrów będą dobrane w zgodzie z tymi użytymi w instrumentach referencyjnych, zapewniając charakterystyczne brzmienie, właściwe dla preferowanego stylu organów;

Organy będą posiadały kontuar stacjonarny umieszczony na emporze przed szafą organową w taki sposób, by grający siedział przodem do ołtarza. Architektonika kontuaru ma w jak największym stopniu odzwierciedlać oryginalne stoły gry Walckera z podanego kręgu referencyjnego;
Klawiatury manuałowe otrzymają okładzinę kościaną dla klawiszy diatonicznych oraz hebanową dla klawiszy chromatycznych; klawiatura pedałowa zostanie wykonana z dębu, jako płaska o równoległym układzie klawiszy; cis0 klawiatury pedałowej będzie umieszczone pod cis1 klawiatur manuałowych; zakres klawiatur manuałów: C-c4, zakres klawiatury pedału: C-g1;
Włączniki rejestrowe zostaną wykonane jako cięgła umieszczone tarasowo po obu stronach manuałów i zostaną wyposażone w porcelanowe szyldy zawierające numer porządkowy, nazwę głosu, stopaż i, w odpowiednich przypadkach, ilość chórów;

Instrument musi zostać wyposażony w setzer z min. 100 000 kombinacji, posiadający funkcje odczytywania, zapisywania, wymazywania i kopiowania kombinacji rejestrów, wyposażony w wymienne nośniki danych w postaci dysków zewnętrznych (usb pendrive). Urządzenie zostanie ukryte w wysuwanej szufladzie. Wykonawca zobowiąże się do darmowego dostarczania aktualizacji oprogramowania;
Kontuar będzie posiadać wbudowane urządzenie midi umożliwiające zapis gry i jej odtwarzanie oraz innych danych zapisanych w formacie .mid lub .midi. Wymagane będą również klasyczne wyjścia i wejścia midi, a także gniazdo usb umożliwiające zapis na dyskach zewnętrznych i odtworzenie zapisu z nich. Urządzenie zostanie ukryte w wysuwanej szufladzie;

Podział klawiatury pedałowej programowalny w zakresie G-g. Część basowa obsługująca głosy sekcji pedału, część dyszkantowa obsługująca kopulacje [przy włączeniu podziału automatyczne przełączenie na trakturę elektryczną dla klawiatury nożnej];
Sostenuto dla wszystkich manuałów;
Crescendo z 4 programowalnymi przebiegami, sterowane wałkiem;
Uchylne pedały dla: żaluzji II i III manuału oraz Windschweller głosu Klarinette. Wałek crescendo umieszczony centralnie, następnie na prawo od niego ww. pedały;

Pulpit drewniany, zespolony stylistycznie z szafą organową lub z przeziernego tworzywa sztucznego;
Wymagane będzie stosowne oświetlenie oraz ławka z regulowaną wysokością i wskaźnikiem wysokości ustawienia;
Przyciski działające w trybach „załączony” / „wyłączony” mają być skonstruowane w taki sposób, by być podświetlonymi w trybie „załączony”;
Włączniki obsługujące te same funkcje mają być ze sobą sprzężone;
Opisy wszystkich elementów kontuaru zostaną wykonane w języku niemieckim.

W organach zostanie zastosowana traktura mechaniczna dla sekcji I i II manuału oraz pedału, a także elektryczna dla sekcji manuału III. Traktura mechaniczna zostanie zdublowana przez trakturę elektryczną – dla obsługi urządzeń jej wymagających.
Organy zostaną wyposażone w zespół miechów fałdowych zasilanych dmuchawami elektrycznymi.

W instrumencie zostaną zamontowane mechaniczne wiatrownice stożkowe;
Rozmieszczenie i ilość wiatrownic zostanie zaprojektowana przez Wykonawcę w taki sposób, by osiągnąć optymalną projekcję dźwięku poszczególnych sekcji organów, przy jednoczesnym założeniu, że sekcja III manuału znajdzie się w dawnym pomieszczeniu kantoratu;
Wiatrownice, na których znajdą się głosy językowe, zostaną wyposażone w przyciski umożliwiające strojenie tych głosów przez jedną osobę.

Konstrukcja szaf ekspresyjnych będzie musiała zapewnić optymalne wytłumienie wolumenu sekcji podczas zamknięcia żaluzji;
Żaluzje szaf ekspresyjnych będą sterowane mechanicznie i zostaną wyposażone w lamele pionowe, uchylane zbiorczo;
Manuał III umieszczony w dawnym pomieszczeniu kantoratu zostanie zabudowany dwoma ścianami wyposażonymi w żaluzje.

Etapy

  1. Wykonanie planów technicznych i wykonawczych
  2. Wykonanie i instalacja konstrukcji nośnej, szafy organowej oraz prospektu bez piszczałek
  3. Wykonanie i instalacja wiatrownicy, systemu kanałów powietrznych, miechów oraz piszczałek manuału III wraz z wykonaniem żaluzji ekspresyjnych
  4. Wykonanie i instalacja stołu gry, traktury mechanicznej manuału I oraz kanałów powietrznych manuałów I i II oraz pedału
  5. Wykonanie i instalacja wiatrownicy oraz piszczałek manuału I
  6. Wykonanie i instalacja wiatrownicy, traktury mechanicznej oraz piszczałek manuał II wraz z wykonaniem szafy ekspresyjnej
  7. Wykonanie i instalacja wiatrownicy, traktury mechanicznej oraz piszczałek pedału
  8. Wykonanie i instalacja piszczałek prospektowych