Wybory do nowej rady parafialnej

 

Zgodnie z par. 31 pkt. 8. regulaminu parafialnego Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy bp Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej, zarządził 7 lutego 2020 r. wybory do nowej rady parafialnej i komisji rewizyjnej na niedzielę Laetare, 4. niedzielę Postu, 22 marca 2020 roku.

Chcemy odpowiedzialnie wybrać nowe organy władzy i nadzoru naszej parafii. Czynne prawo wyborcze (można głosować) w roku 2020 ma każdy członek zboru, który ukończył 18 lat, regularnie uczestniczy w nabożeństwach i zapłacił składkę kościelną za rok 2019 na czas lub został z niej zwolniony. Bierne prawo wyborcze (można kandydować) w roku 2020 ma każdy członek zboru, który posiadał przez ostatnie trzy lata czynne prawo wyborcze (2018–2020), ukończył 21 lat, aktywnie uczestniczy w życiu parafii i regularnie przystępuje do Komunii Świętej wraz ze zborem.

Lista wyborców została ustalona przez radę parafialną na posiedzeniu 4 lutego 2020 r. i zostanie przekazana do zatwierdzenia radzie diecezji. Z listą można zapoznać się do 17 lutego 2020 r. w kancelarii parafialnej, ul. Partyzantów 60, Wrocław-Sępolno.

Kandydaci do nowej rady i komisji rewizyjnej muszą zostać zgłoszeni do 8 marca 2020 roku. Kandydat musi wydać pisemne oświadczenie, że jest gotowy przyjąć na siebie obowiązki wynikające z ewentualnego wyboru. Każdy członek parafii może sam zgłosić kandydata, przedstawiając takie zaświadczenie. Zgłoszenia należy składać do proboszcza lub w kancelarii parafialnej. Lista kandydatów zatwierdzonych przez radę parafialną zostanie uchwalona na ostatnim jej posiedzeniu 9 marca 2020 roku.

Wybory, które odbędą się 22 marca, muszą następnie zostać zatwierdzone przez radę diecezjalną. Następnie odbędzie się wprowadzenie nowej rady parafialnej i komisji rewizyjnej – w tym momencie skończy się kadencja starej rady parafialnej i starej komisji.

Jeśli macie jakieś pytania, drodzy parafianie, chętnie na nie odpowiem.

Z poważaniem

Wasz
ks. Andrzej Fober, proboszcz