Spotkanie Adwentowe

Dziś zgromadziliśmy się na przemiłym Spotkaniu Adwentowym, które odbyło się po porannym nabożeństwie. To wspaniałe, że mogliśmy wspólnie spędzić ten czas przy pysznym jedzeniu, ciastach, śpiewie pieśni adwentowych i bożonarodzeniowych, a przede wszystkim na niekończących się rozmowach!

Proboszcz ks. Andrzej Fober już teraz złożył wszystkim życzenia świąteczne – szczególnie parafianom z pozawrocławskich filiałów – a pracownicy i współpracownicy parafii otrzymali słodkie upominki.