Ekumeniczne spotkanie adwentowe

Joanna Giel

Czas adwentowy charakteryzuje się licznymi pięknymi spotkaniami chrześcijan, którzy wyrażają swoją radość z nadchodzącego Bożego Narodzenia. Niemieckojęzyczna wspólnota katolicka we Wrocławiu zorganizowała (jak każdego roku) ekumeniczne spotkanie adwentowe, na które została zaproszona również nasza parafia. Spotkanie odbyło się 14 grudnia. Nasz zbór reprezentował ks. proboszcz Andrzej Fober, Krystyna Kadlewicz, Lilly Fatyga i ja. Po powitaniu i odczytaniu Ewangelii św. przez o. Mariana Bernarda Arndta OFM, głos zabrały między innymi Doris Wildemann z Konsulatu Generalnego oraz Karolina Mrozowska z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie wzbogacił śpiew chóru z Wałbrzycha.