Wiemy już kogo podobizny znajdą się w „witrażu muzycznym”!

Miesiąc temu ogłosiliśmy konkurs na fanpage’u naszej Parafii na Facebooku. Zapytaliśmy w nim kogo podobizny powinny znaleźć się na realizowanym w przyszłym roku tzw. „witrażu muzycznym”, który zostanie zainstalowany w oknie po południowej stronie empory organowej. W komentarzach padło wiele niezwykle interesujących propozycji. Od samego początku wiadomym było, że jedna z sześciu kwater zostanie przeznaczona dla Gerharda Zeggerta. Podczas obrad komisja zdecydowała dodatkowo, że sąsiedni medalion będzie przedstawiał Johanna Juliusa Seidla (co będzie ciekawym zadaniem artystycznym, ponieważ nie zachował się żaden jego wizerunek). Pozostały zatem cztery wolne przestrzenie, w których miały się znaleźć – przypomnijmy – wizerunki „nieżyjących zasłużonych wrocławskich i/lub śląskich muzyków”.

Ze wszystkich nazwisk zaproponowanych w komentarzach na Facebooku, komisja do pierwszego etapu zakwalifikowała następujące (wg kolejności zgłoszeń):

Etap I

Józef Elsner
Karol Hławiczka
Edmund Kajdasz
Moritz Brosig
Klemens Johannes Kaminski
Max Drischner
Romuald Sroczyński
Leon Pęcherek
Hieronim Feicht
Moritz Deutsch
Rafał Maszkowski
Magdalena Czajka
Adolf Friedrich Hesse
Jochen Klepper
Benjamin Schmolck
Martin Opitz
Jerzy Rudolf Legnicki
Stanisław Hadyna
Valentin Triller

Na tym etapie wybrano postaci Klemensa Johannesa Kaminskiego i Magdaleny Czajki. Do drugiego etapu wybrano osiem kolejnych propozycji.

Etap II

Edmund Kajdasz
Moritz Brosig
Max Drischner
Romuald Sroczyński
Adolf Friedrich Hesse
Jochen Klepper
Jerzy Rudolf Legnicki
Valentin Triller

Z tego zasobu wybrano postaci Maxa Drischnera i Adolfa Friedricha Hessego.

Zwycięskie propozycje

Numeracja kwaterami od góry po lewej do dołu po prawej

1 – Max Drischner (1891–1971) – zgłaszający: Paweł Chmielewski
2 – Adolf Friedrich Hesse (1809–1863) – zgłaszająca: Annemarie von Kap-herr
3 – Gerhard Zeggert (1896–1977)
4 – Johann Julius Seidel (1810–1856)
5 – Klemens Johannes Kaminski (1940–2012) – zgłaszający: Kuba Tarka
6 – Magdalena Czajka (1957–2013) – zgłaszający: Tomasz Głuchowski

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za przesłane propozycje, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Każdy z nich otrzyma książkę Joanny Mielewczyk „Kamienice – tom 2” z imienną dedykacją autorki. Niebawem odezwiemy się do Państwa w sprawie dostarczenia nagrody.

Kim byli

Gerhard Zeggert – nasz patron

Johann Julius Seidel – organista i kantor w naszym kościele od 1837 aż do swojej śmierci. Urodził się w 1810 we Wrocławiu i tutaj zmarł w 1856. Postać niezwykle ważna dla światowej organologii. Praktykował u organmistrza Roberta Müllera, co w późniejszym czasie pozwoliło mu objąć stanowisko rzeczoznawcy ds. organów. Największym dziełem teoretycznym Seidla, które przyniosło mu duży rozgłos i uznanie środowiska, była monumentalna książka Die Orgel und ihr Bau. Ein systematisches Handbuch für Cantoren, Organisten, Schullehrer, Musikstudirende etc. so wie für Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der Orgel und des Orgelspiels, wydana po raz pierwszy w 1843 roku. Postać niesłusznie zapomniana, a należąca do grona najwybitniejszych muzyków w historii naszego kościoła.

Max Drischner – urodził się 31 stycznia 1891 w Przewornie k. Strzelina, zmarł 25 kwietnia 1971. Studiował teologię w Lipsku i we Wrocławiu, jednak po siedmiu semestrach zrezygnował, by studiować fortepian, organy i klawesyn w Berlinie (gdzie uczyła go Wanda Landowska). W 1922 r. zamieszkał w Brzegu, gdzie doskonalił swoje umiejętności u kantora kościoła św. Mikołaja Paula Hielschera, którego został następcą w roku 1924. Był prekursorem wykonawstwa muzyki dawnej, którą z wielkim zaangażowaniem badał. Był również inicjatorem renowacji barokowych organów Englera przy pełnym zachowaniu zastanej substancji, co w latach 20. XX wieku było zupełnie niestandardowym podejściem. Nie sposób zapomnieć o działalności kompozytorskiej Drischnera. Był autorem wielu dzieł organowych, zbiorów przygrywek, a także zbiorów pieśni. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że twórczość Drischnera zyskała popularność na świecie, szczególnie w USA, natomiast na Śląsku jest obecnie zupełnie zapomniany.

Adolf Friedrich Hesse – urodził się 30 sierpnia 1809 we Wrocławiu, zmarł 5 sierpnia 1863 tamże – niemiecki organista i kompozytor. Kształcił się u Józefa Elsnera oraz w zakresie gry na organach u wrocławskich organistów – Friedricha Wilhelma Bernera i Ernsta Köhlera. W 1831 został organistą w ewangelickim kościele św. Bernardyna we Wrocławiu (dziś Muzeum Architektury); był też dyrygentem wrocławskiej orkiestry teatru operowego i prowadził koncerty symfoniczne. Był ceniony w świecie muzycznym jako wirtuoz organów. Wyjeżdżał na koncerty m.in. do Paryża i Londynu, utrzymywał kontakty z najwybitniejszym uczniem Elsnera – Fryderykiem Chopinem. Wzbudzał zachwyt swoją techniką gry pedałowej na organach. Zajmował się również pedagogiką muzyczną – jego najwybitniejszym uczniem był belgijski organista i kompozytor Jacques-Nicolas Lemmens. Wikipedia


Klemens Johannes Kaminski – urodził się 16 stycznia 1940 w Zabrzu, zmarł 5 sierpnia 2012 we Wrocławiu. Był polskim organistą, improwizatorem, dyrygentem, kompozytorem i pedagogiem. Pochodził ze śląskiej rodziny z muzycznymi tradycjami. Ukończył Salezjańską Średnią Szkołę Organistowską w Przemyślu – w ówczesnym czasie jedyną w Polsce kościelną szkołę organistowską – oraz Średnią Szkołę Muzyczną w Szczecinie. Był absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasach: organów prof. Juliana Bidzińskiego (w 1966) oraz kompozycji Stefana Poradowskiego i Tadeusza Natansona (w 1969). W czasie studiów pobierał także nauki u Ryszarda Bukowskiego. W 1969 wyjechał na stypendium naukowe na Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu gdzie przebywał do 1972. W latach 1966−2012 organista archikatedry wrocławskiej, przy której założył zespół wokalno-instrumentalny pod nazwą Collegium Musicum Cathedrale Wratislavienses. Wieloletni wykładowca organów i kontrapunktu na macierzystej uczelni, nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego oraz twórca klasy organów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Odznaczony w roku 2000 za wybitne zasługi w edukacji artystycznej młodzieży i osiągnięcia w pracy pedagogicznej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 5 sierpnia 2012 we Wrocławiu po długoletniej chorobie. Został pochowany 9 sierpnia 2012 na cmentarzu katedralnym św. Wawrzyńca. Uczniem Klemensa Kaminskiego był nasz obecny kantor. Wikipedia

Magdalena Czajka – urodziła się 11 kwietnia 1957 we Wrocławiu, zmarła 4 września 2013. Ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne we Wrocławiu (obecnie: OSM im. Karola Szymanowskiego) w klasie fortepianu mgr Ewy Piotrowskiej. Studia muzyczne podjęła w kraju i za granicą: na Wydziale Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Warszawie (klasa prof. Antoniego Karużasa) oraz na Wydziale For­te­pianu, Kla­we­synu i Orga­nów tej samej uczelni (klasa organów prof. Andrzeja Chorosińskiego) – obydwa kierunki zwieńczone dyplomami z wyróżnieniem. Studia instrumentalne kontynuowała w Strasburgu we Francji w klasie mistrzowskiej prof. Daniela Rotha dzięki dwuletniemu stypendium ufundowanemu przez Rząd Francji oraz Rotary International. Ukończyła je uzyskując pierwszą nagrodę (Premier Prix). Była także laureatką „III Szwaj­car­skiego Kon­kursu Orga­no­wego im. J.S. Bacha”, a także wielu indywidualnych kursów mistrzowskich. Miała na swoim koncie występy w wielu krajach w Europie i na świecie. Była również autorką przekładów z języka francuskiego dwóch popularnych książek o muzyce autorstwa Nikolausa Harnoncourta: Muzyka mową dźwięków oraz Dialog muzyczny: rozważania o Monteverdim, Bachu i Mozarcie. Prowadziła aktywną działalność pedagogiczną jako profesor klasy organów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – gdzie w latach 2005–2012 pełniła dodatkowo funkcję kierownika Katedry Organów i Klawesynu – a w latach 2006–2008 także jako profesor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Poprzez miejsce zamieszkania oraz zakres zainteresowań naukowych związana była ze Śląskiem, włączała się aktywnie w działalność na rzecz kultury regionu. Studentem Magdaleny Czajki był nasz obecny kantor. Wikipedia