Siać, uprawiać i zbierać

Jolanta M. Waschke

20 stycznia wyruszyliśmy z Proboszczem Foberem do Schwabach-Wolkersdorfu, aby wziąć udział w uroczystości pożegnania ks. Kroningera. Współpraca z tamtejszą parafią nie trwa wprawdzie bardzo długo, ale nasze spotkania są zawsze bardzo intensywne i serdeczne.
38 lat trwała służba ks. Kroningera, z czego ostatnie sześć lat właśnie w Schwabach-Wolkersdorfie. Wielu więc parafian, przyjaciół i krewnych przybyło w niedzielne popołudnie do kościoła Św. Krzysztofa. Gości było tak dużo, że nabożeństwo musiało być transmitowane do znajdującego się obok świątyni domu parafialnego.

Za słowami Ewangelii przewidzianej na tę niedzielę możemy powiedzieć, że ks. Kroninger to dobry siewca, a ziarna jego uczynków padały zazwyczaj na urodzajną glebę i przyniosiły obfity plon; teraz zaś nadchodzi czas, by się tym urodzajem cieszyć. Takie słowa usłyszeliśmy zarówno z ust zaproszonych gości, jak i w kazaniu. Praca duszpasterska to praca zespołowa, a bez wsparcia i zaangażowania Pani Margi Kroninger, wiele nie byłoby możliwe, żegnaliśmy więc ich oboje i dziękowaliśmy za wspólne dzieło.

Nam, gościom z Wrocławia, przypadł w udziale także inny zaszczyt: Probosz Fober odczytał podczas nabożeństwa fragment Ewangelii i wspólnie z ks. Kroningerem rozdawał komunię, ja zaś otrzymałam zadanie uwiecznienia uroczystości na zdjęciach. Po nabożeństwie odbyło się przyjęcie w domu parafialnym, podczas którego mali i duzi członkowie parafii składali gratulacje.

Pastorostwu Kroningerom życzymy Bożego Błogosławieństwa na nowym etapie życia i wielu radosnych dni w nowo powstającym domu, który także mogliśmy zobaczyć. Mamy nadzieję, że dalej będziecie z nami sercem i myślami.