Budujemy organy. Wesprzyj nas!
Ufunduj piszczałkę i zostań współautorem tego dzieła.
W budowanych przez nas organach będą trzy klawiatury ręczne, zwane manuałami, oraz jedna nożna – pedał.
Do każdej klawiatury przypisany jest pewien zestaw głosów. Każdy głos odznacza się inną barwą, konstrukcją oraz wielkością piszczałek. Niektóre z nich brzmią np. jak flety, inne jak oboje czy trąbki. Ważna jest też wysokość dźwięku: np. głosy 16’ brzmią nisko, a głosy 2’ wysoko.

Poniżej w tabeli znajdziecie Państwo nazwy poszczególnych głosów oraz zakresy cenowe.
Każdy głos posiada tyle piszczałek, ile jest klawiszy danej klawiatury: w manuałach 61, a w pedale 32. Wyjątek stanowią głosy oznaczone skrótem “Ext.”, posiadające ich 12. Im niższy dźwięk, tym dłuższa – przez co droższa w budowie – piszczałka.
Manuał I
Do wyboru

13 głosów
793 piszczałek
Pozostało do ufundowania
655/793
piszczałek
Manuał II
Do wyboru

14 głosów
842 piszczałek
Pozostało do ufundowania
799/842
piszczałek
Manuał III
Do wyboru

11 głosów
377 piszczałek
Pozostało do ufundowania
370/377
piszczałek
Pedał
Do wyboru

6 głosów
192 piszczałek
Pozostało do ufundowania
185/192
piszczałek
Dziękujemy
Dziękujemy za wsparcie budowy nowych organów w kościele św. Krzysztofa we Wrocławiu. Wierzymy, że nasze wspólne dzieło będzie służyć wielu kolejnym pokoleniom. Zapraszamy na koncerty!