O Boże, chlubo dawnych lat

O God, our help in ages past

O Boże, chlubo dawnych lat

Tekst: Isaac Watts (1674–1748)

Tekst polski: Piotr Smykowski 2008, wg Ps 90

Melodia: William Croft (1678–1727)
St Anne, 86.86

1. O Boże, chlubo dawnych lat,
nadziejo chwil, co mkną,
ucieczko, którą wdzięczny świat
pokoleń wielbi czcią.

2. Ty trwasz, nim z nizin wzrósł gór grzbiet,
nim świat zaistnieć miał;
po wieki wieczne sprawiasz wnet
to wszystko, co byś chciał.

3. Obracasz nas, gdy uznasz sam,
na marny proch i pył
i mówisz: ”Pora wrócić tam,
gdzieś rodzie ludzki był”.

4. Lat tysiąc mija oczom Twym
jak dzień, co uszedł już,
jak nocna straż, co znika, nim
rozbłyśnie światło zórz.

5. Nasz byt, gdy rwie go rąk Twych moc,
porannym snem się zda
i trawą, która, z żaru schnąc,
przepada co do źdźbła.

6. We trwodze ginie ludzki ród,
bo gniew ku niemu masz,
gdy stawiasz jego grzechu brud
przed jasną Twoją twarz.

7. Westchnieniem nasze życie jest
pod bliską grozą plag;
nasz trud jak pusty blednie gest,
jak płochej chwały znak.

8. Dni nasze liczyć naucz nas,
mądrością serc nam bądź.
Miej litość, Panie, spójrz, już czas
w opiekę sługi wziąć.

9. Obfitej łaski uczyń świt,
dniom życia radość daj,
za długie doby chłost i krzywd
uszczęśliw lud i kraj.

10. Rozciągnij na nas cuda Twe
i zbliż majestat Twój.
Sług dzieło wspieraj, prowadź je,
uświęcaj pracy znój.

Komentarz

Ciekawostki:

1. Melodia pieśni nosi tytuł „St. Anne”, gdyż została skomponowana przez Williama Crofta, organistę kościoła św. Anny w Soho. Bardzo podobna melodia stanowi temat fugi Es-dur Jana Sebastiana Bacha (BWV 552). Do dziś nie jest rozstrzygnięte, czy Bach opierał się na melodii „St. Anne”. Nagranie fugi TUTAJ.
2. Pieśń ta była śpiewana na pogrzebie Winstona Churchilla.
3. Pieśń jest hymnem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.
4. Podobnie jak Charles Wesley, autor pieśni, Isaac Watts, był „na bakier” z oficjalnym Kościołem Anglii, należąc do nurtu kongregacjonalistów (angielskiego nurtu ewangelików reformowanych, podkreślającego autonomię poszczególnych zborów). Z tego powodu nie mógł studiować na uniwersytetach w Oksfordzie czy Cambridge, które wówczas były zarezerwowane dla anglikanów. Obecnie, nie dość że jego pieśni są powszechnie śpiewane w Kościele Anglii, to on sam (tak samo jak Wesley) jest wymieniony w kalendarzu świętych tego Kościoła.
5. W czasach autora ewangelicy reformowani zwykle nie śpiewali w Kościołach pieśni, lecz wyłącznie parafrazy biblijnych psalmów. Isaac Watts był jednym z inicjatorów wprowadzenia nowych pieśni do użytku podczas nabożeństw.
6. Isaac Watts był również bardzo płodnym poetą (choć nie tak jak Wesley), napisał bowiem ok. 750 pieśni.
7. Autor pieśni był nie tylko duchownym, teologiem i autorem pieśni, ale i logikiem. Napisany przez niego podręcznik logiki był używany na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge oraz uniwersytetach Harvarda i Yale.

Krzysztof Ptaszyński

Nagrania

Odniesienia biblijne

Psalm 90

Śpiewniki

Angielski

The New English Hymnal 417