Nowy numer Christophoribote!

Dziś ukazał się kolejny numer kwartalnika Christophoribote.

Nowa redakcja w podwójnym numerze zaprasza Drogich czytelników do poznawania historii i codzienności Śląska a także życia naszej wspólnoty.

Nie zabraknie także relacji z pomocy na rzecz mieszkańców Ukrainy a także szczypty Słowa Bożego.

Najnowszy numer naszego kwartalnika można otrzymać pocztą tradycyjną lub odebrać osobiście.

Zapraszamy do zamówienia kwartalnika pod adresem redakcji: chtistophoribote@luteranie.pl

Wersja online będzie się ukazywać sukcesywnie na naszym profilu facebookowym.