Niedziela Zmarłych 25 listopada

#

„Wszyscy urodziliśmy się pewnego dnia i pewnego dnia wszyscy będziemy musieli umrzeć” – powiedział proboszcz Andrzej Fober podczas kazania. Słowa te jednak nie nosiły znamienia rezygnacji. Przeciwnie, przypomniały nam o woli Boga, która dosięgnie każdego z nas pewnego dnia, o której musimy pamiętać i ją szanować. Po kazaniu każdy z obecnych mógł zapalić świecę, zapalając ją od wielkanocnego paschału, i w ten sposób upamiętnić swoich zmarłych bliskich. Ten symboliczny akt napełnił nasze serca nadzieją. Wierzymy, że spoczywają oni w pokoju i mogą oglądać oblicze Pana.