Niech zstąpi Duch Twój i odnowi naszą parafię

23 maja obchodziliśmy nie tylko Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, ale także przyjmowaliśmy do Kościoła ewangelickiego i naszej parafii siedem osób – Jarosława, Piotra oraz Joannę i Bartosza wraz z trójką ich dzieci.

Liturgia rozpoczęła się od nabożeństwa spowiedniego, a następnie rozpoczęła się msza, podczas której czytania i modlitwę powszechną czytali Wstępujący. Kazanie wygłosił i poprowadził obrzędy przyjęcia do Kościoła ks. Paweł Mikołajczyk z parafii Opatrzności Bożej (on bowiem prowadził połowę dotychczasowych nabożeństw i spotkań dla kandydatów), całość liturgii celebrował zaś proboszcz ks. Andrzej Fober.

Po kazaniu Wstępujący podeszli do ołtarza, odśpiewano uroczyście hymn «Veni Crator Spiritus», po czym odpowiadali oni na pytania o wolę wstąpienia do Kościoła i prawdy wyznawanej przez nas wszystkich wiary. Następnie duchowny błogosławił każdemu z osobna. Co prawda dwójka dzieci Joanny i Bartosza musiała pozostać w domu ze względu na chorobę, ale łączyliśmy się nimi duchowo i pamiętaliśmy w modlitwie.

W nabożeństwie uczestniczyli członkowie rodzin, przyjaciele, a także inni parafianie. Po mszy podpisano odpowiednie protokoły, a wstępujący otrzymali publikacje religijne z dedykacjami w formie wybranych wersetów Biblii.

W 1979 roku, na pl. Piłsudskiego (wówczas pl. Zwycięstwa) w Warszawie, Jan Paweł II powiedział: «Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi». Słowa te odczytano wówczas jako modlitwę, ale również jako wezwanie-mobilizację społeczeństwa do zmian w komunistycznym państwie i rozpoczęcia jego odbudowy. Dlatego słowa te wybrałem i sparafrazowałem jako tytuł niniejszego artykułu. Wydaje się, że tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest początkiem nowego rozdziału w historii naszej parafii. Sądzę, że jest to moment ważniejszy, niż obecnie nam się wydaje. Dlatego w sposób szczególny powinniśmy prosić Ducha Świętego o Jego dary.