Najdroższy Zbawco mój

My song is love uknown

Najdroższy Zbawco mój

Tekst oryginału: Samuel Crossman – The Young Man’s Meditation 1664

Tekst polski: Tomasz Kmita-Skarsgård 2007

Melodia: John Ireland 1918
Love uknown, 66.66.44.44

1. Najdroższy Zbawco mój,
Jak wielka miłość Twa!
Ty zawsze przy mnie stój,
Bo słabość moja trwa!
Ach, kimże ja?
Jam marny pył.
Lecz abym żył,
Sweś życie dał.

2. Niebiański był Twój tron,
Wybrałeś padół ziem,
by złemu zadać grom,
by noc się stała dniem.
Przyjaciel mój,
Miłości ma!
On przy mnie trwa,
Gdy gnie mnie znój.

3. Królem nazwali Cię,
Padali i na twarz,
Śpiewali pieśń na cześć
„Hosanna! Panie nasz!”
„Ukrzyżuj go!”
– wnet krzykli wraz.
By zbawić nas
Ofiara ta.

4. Tyś cuda czynił nam,
Ślepemu dawał wzrok,
Niemowa śpiewał pieśń,
Kaleka robił krok.
Ach, Mistrz mój, ach!
On strzeże mnie.
Przyjaciel w dnie,
Przyjaciel w snach.

5. Gdy stanę u Twych bram
Niech wyznam sercem mym:
To ja krzyczałem tam
„ukrzyżuj” grzechem swym.
Ach, wina ma!
Łzy płynął, łkam.
Nie jestem sam:
Pan przy mnie trwa.

Śpiewniki

Angielski

The New English Hymnal 86

Nagrania