Nabożeństwo dziewięciu czytań i kolęd 2019

#

Tomasz Kmita-Skarsgård

6 stycznia, jak co roku, odbyło się w naszym kościele Nabożeństwo dziewięciu czytań i kolęd, którym zamykamy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz ks. Andrzej Fober, pod dyrekcją Magdaleny Wojtas śpiewał Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a na organach grał piszący niniejsze słowa.

Nabożeństwo zgromadziło rekordową liczbę uczestników, kościół był bowiem wypełniony do ostatniego przygotowanego miejsca. Rodzi to dla nas wyzwanie na lata kolejne, byśmy zdołali pomieścić jeszcze więcej osób. Jest to dla nas ogromna radość, że nabożeństwo to stało się tak popularne i lubiane.

Liturgia rozpoczęła się tradycyjnie od śpiewu kolędy „Wśród nocnej ciszy” – najpierw przez solistkę, potem przez sam chór, a od trzeciej zwrotki przez całe zgromadzenie. Następnie odczytywano dziewięć fragmentów Biblii, opisujących całe Dzieło Zbawienia, pomiędzy którymi wysłuchiwaliśmy lub wspólnie wykonywaliśmy kolędy. Dominowały pieśni polskie, a także angielskie, ponieważ właśnie takie ma pochodzenie omawiana liturgia.

Chcę w tym miejscu podziękować Chórowi i jego dyrygentce za współorganizowanie tego nabożeństwa nieprzerwanie już od sześciu lat. Wierzę, że wszyscy dostrzegamy dobro, które razem tworzymy, i wobec tego będziemy je współtworzyć w latach kolejnych. Dziękuję także Bartoszowi Kuriacie i Marcinowi Pawlasowi za służbę w trakcie liturgii.

Fot. Przemysław Kukuła