Miłości Boża zstąp

Come down, o Love divine

Miłości Boża zstąp

Tekst: Richard F. Littledale (1833–1890)

Przekład: Krzysztof Ptaszyński 2018

Melodia: Ralph Vaughan Williams (1972–1958)
Down Ampney, 66;11.66;11

1. Miłości Boża zstąp,
do duszy mojej wstąp,
z zapału swego blaskiem w niej zamieszkaj.
O Boże, Duchem swym
sam panuj w sercu mym,
świętego ognia żar Ty w nim rozniecaj.

2. Niechaj Twój święty żar,
miłości szczerej dar,
pragnienia grzeszne w proch i pył obróci.
I niech też światło Twe
w mej drodze wiedzie mnie
bym z prawej ścieżki nigdy nie zawrócił.

3. Tchnij, Boże, miłość Twą,
by była szatą mą,
pokora była spodnim mym ubraniem.
Bym wiernie kochał Cię,
od zła odwracał się,
napełnij mnie do grzechu wstrętu darem.

4. A wiem, że Kościół Twój,
co toczy wiary bój
i cierpień musi tutaj wciąż doznawać,
swój udział będzie miał
w jasności Twoich chwał,
by coraz głębiej miłość Twą poznawać.

Śpiewniki

Angielski

The New English Hymnal 137

Nagrania