Małe grono, wspaniała atmosfera

Jolanta Waschke

Wyjątkowe nabożeństwo w Uroczystość Objawienia Pańskiego ma w naszej parafii długą tradycję. W 2014 r. po raz pierwszy zostało zorganizowane nabożeństwo 9 czytań i kolęd, odbyło się ono w kościele św. Krzysztofa. Następnie zostało ono w kolejnych latach przeniesione do Kościoła Pamięci Króla Gustawa Adolfa na Sępolnie i ponownie po trzech latach wróciło do kościoła św. Krzysztofa. Nabożeństwo 9 czytań i kolęd stało się zatem integralną częścią liturgiczno-muzycznej działalności naszej parafii. Do tej pory nabożeństwo to było podniosłą uroczystością z udziałem Chóru Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zawsze bogato przygotowane, z licznymi próbami i świetnym występem. Nabożeństwo przez te lata stało się tak popularne, że często musieliśmy na szybko organizować dodatkowe miejsca siedząca, aby pomieścić wszystkich którzy chcieli razem z nami modlić się, słuchać i śpiewać kolędy. W 2020 r. pobiliśmy rekord, ok. 180 osób uczestniczyło w tym wyjątkowym wieczorze. Trzeba podkreślić, iż maksymalnie kościół może pomieścić 150 osób! Na nabożeństwo przybyli nie tylko członkowie naszej parafii, ale także goście z miasta i okolic. Forma takiego nabożeństwa pochodzi z Anglii i w szczególności jest nastawiona na rozmyślanie o tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Kontekst jest bardzo charakterystyczny dla Świąt Bożego Narodzenia. Ukazuje on perspektywę od „pierwszych dni naszego nieposłuszeństwa, aż do chwały Zbawienia przyniesionej przez Święte Dziecię” – jak głoszą słowa modlitwy wprowadzającej.

W 2021 r. spodziewaliśmy się jeszcze większego zainteresowania gości naszym nabożeństwem i specjalnie chcieliśmy dodatkowo otworzyć wejście na emporę i przedsionek. Potem przyszedł marzec 2020 r. i wszystkie nasze plany się zmieniły…

Co jest takiego wyjątkowego w tym nabożeństwie? Jest to mieszanka bardzo dobrze znanych tekstów biblijnych, doskonałości śpiewu chóru i popularnych kolęd, które większość osób zna i chętnie z nami śpiewa.

W nabożeństwie 9 czytań i kolęd miłość Boża przedstawiona jest za pomocą odpowiednich perykop ze Starego i Nowego Testamentu. Czytania rozpoczynają się fragmentem z Księgi Rodzaju (1 Księga Mojżeszowa) przypominającym nieposłuszeństwo pierwszych ludzi w raju. Kolejne czytania to radosne proroctwo o Mesjaszu z Księgi proroka Izajasza oraz dalej zapowiedź Jezusa z Ewangelii wg św. Mateusza, aż po znane nam dobrze fragmenty z Ewangelii wg św. Łukasza o narodzinach Jezusa. Dalej hołd pasterzy i uwielbienie mędrców ze Wschodu. Na koniec odczytywane są słowa prologu z Ewangelii wg. św. Jana. To wszystko przypomina nam, że Bóg jest wszechmogący i wykracza poza naszą koncepcję czasu i przestrzeni. Układ takich czytań nie jest przypadkowy, ukazuje on charakter historiozbawczy wszystkich wydarzeń historii biblijnych, których centrum stanowi osoba Jezusa z Nazaretu. Pomiędzy czytaniami, które odczytywane są nie tylko przez duchownego, parafian oraz gości, wplecione są kolędy, które w poprzednich latach były śpiewane przez chór i uczestników. Samo nabożeństwo kończy się modlitwą oraz błogosławieństwem.
Jest zima 2021 r. – niestety musimy wziąć pod uwagę panującą na całym świecie pandemię koronawirusa. Ograniczenia z tym związane bardzo utrudniają przygotowania i wywracają do góry nogami naszą koncepcję organizacji nabożeństwa. Nie ma już mowy o występie chóru. Duża liczba uczestników jest niemożliwa ze względu na dystans społeczny. Na szczęście nie ma zakazu śpiewu i tę furtkę wykorzystaliśmy – zaczęliśmy działać w tym kierunku.

Nabożeństwo odbyło się w tym roku z zachowaniem obostrzeń. Na uroczystość przybyło około 20 osób, więc zachowaliśmy wszelkie przepisy dotyczące zgromadzeń. Uczestnicy posiadali obowiązkowo zasłonięte usta i nos, a odległość dwóch metrów od siebie też była zachowana. Tylko jak przeprowadzić nabożeństwo, żeby było atrakcyjne dla naszych gości? Plan polegał na tym, abyśmy mogli pokazać nasze dobre strony i naszą parafialną różnorodność. Mamy bardzo utalentowanego organistę i dyrektora muzycznego – Tomasza Kmitę-Skargårda. Daje on z siebie wszystko, jeśli chodzi o przygotowanie muzyczne do nabożeństwa. Nasi parafianie pochodzą z różnych krajów, dlatego fragmenty Pisma Świętego były odczytywane po polsku, po niemiecku oraz po angielsku. Jako Polacy uwielbiamy kolędy, wiele tekstów znamy na pamięć i chętnie je śpiewamy, co prowadzi do tego, iż śpiewaliśmy wszystkie zwrotki danej pieśni. Nabożeństwo było prowadzone przez ks. Andrzeja Fobera – proboszcza Parafii. Tym razem zabrzmiały głosy parafian i wszystkich przybyłych, którzy razem z organami, słowami kolęd, wspólnym śpiewem chwalili Boga za Jego narodzenie. Nabożeństwo jest długie, ale nasi goście zawsze wychodzą zachwyceni. Czujemy się zjednoczeni i wzmocnieni przez społeczność z innymi ludźmi. Tak właśnie powinno przebiegać dobre nabożeństwo. W środę wieczorem 6 stycznia wyraźnie odczuliśmy i przeżyliśmy, że takie wyjątkowe nabożeństwo może też być uroczyste również w obliczu pandemii.
Nabożeństwo jest jedyne w swoim rodzaj, gdyż jesteśmy jedyną wspolnotą w Polsce, ktora jes celebruje. Było ono organizowane już po raz siódmy przez kantorat Zeggerteum naszej Parafii. W ten uroczysty sposób zamykany jest liturgiczny okres Bożego Narodzenia, który de facto kończy się 1. Niedzielą po Epifanii – Niedzielą Chrztu Pańskiego.

Tłum. M. M. Pawlas