DUCHOWNY

ks. Karol Długosz

proboszcz-administrator

 

t | 508 095 416
m | karol.dlugosz@luteranie.pl

DSC00590male4x3-v2

Ur. w 1985. Pochodzi z Koszalina na Pomorzu. W latach 2004–2005 odbył roczny wolontariat w Diakonii niemieckiej, od 2005 do 2011 roku studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (z roczną przerwą na pracę w Wielkiej Brytanii), a w latach 2011–2012 odbył studia podyplomowe z retoryki praktycznej w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę kandydacką rozpoczął w Olsztynie i Olsztynku, a ukończył w Żorach i Warszowicach. Został wyświęcony (ordynowany) na duchownego 6 września 2014 roku w Żorach i skierowany do tejże parafii na wikariat. W latach 2015–2018 pełnił funkcję asystenta Biskupa Kościoła, duszpasterza niemieckojęzycznych ewangelików w Warszawie, opiekuna Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Holandii oraz asystenta duszpasterza Ewangelickiego Duszpasterstwa Studentów ChAT w Warszawie. W tym czasie zorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy, międzynarodowy bieg sztafetowy «500 lat Reformacji» (z Wittenbergi, przez Wrocław do Cieszyna, na dystansie 842 km). W latach 2018–2021 był wikariuszem parafii w Bielsku, a od kwietnia 2020 roku koordynatorem ds. mediów diecezji cieszyńskiej. Decyzją konsystorza od 1 sierpnia 2021 został mianowany proboszczem-administratorem parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu. Zasiada w zarządzie Towarzystwa Psychologii i Poradnictwa Pastoralnego. Członek Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling, SKiK oraz Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W latach 2011–2013 ukończył, pod egidą ks. Helmuta Weissa z Niemiec, dwa roczne kursy duszpasterskie (podstawowy i zaawansowany) w Centrum Misji i Ewangelizacji. W latach 2011–2016 współredagował ewangelicki kwartalnik «Słowo i Myśl». Prywatnie mąż i tata dwóch synów. Pasjonuje się historią Kościoła (zwłaszcza na Górnym Śląsku), grą w badmintona, gotowaniem i podróżami.

RADA PARAFIALNA

tymczasowa

Zuzanna Kujat

Kujat

Eilert Hörmann

Hormann

Jörg Giessler

JGiessler

KOMISJA REWIZYJNA

Jolanta Waschke

Waschke

Gisela Wypych

Wypych

Irena Wiatrowska

Wiatrowska

SIOSTRA PARAFIALNA

Lidia Podżorska

 

t   | 604 185 724
m | lidia.podzorska@luteranie.pl
Lidia-3x4

„Boże drogi najlepsze dla mnie są!” Chcę zawsze nimi chodzić…

Najpierw uczyłam się w 5-letnim liceum medycznym w Cieszynie. Następnie pracowałam w szpitalu w tym samym mieście, gdzie zostałam zatrudniona na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej jako instrumentariuszka. Po roku pracy przeniosłam się bliżej domu i zaczęłam pracę w szpitalu reumatologicznym w Ustroniu na sali operacyjnej. Mój staż trwał tam 9 lat. W międzyczasie wywędrowałam na rok misyjny do Grossalmerode w Niemczech. Będąc tam nauczyłam się języka.

Kiedy w parafii Św. Krzysztofa we Wrocławiu poszukiwano kandydatki na siostrę parafialną, okazało się, że jestem tą odpowiednią osobą. Tak się złożyło, że cały czas prosiłam Boga o Jego prowadzenie, i tak w 1995 roku przyprowadził mnie z Wisły do Wrocławia. Wygląda na to, że to sam Bóg utorował moją drogę do tego miejsca, by służyć starszym ludziom i towarzyszyć im w trudnym etapie ich życia.

KANCELARIA

Agnieszka
Bładyko-Drgas

sekretarka

 

m | christophori@luteranie.pl
m | agnieszka.bladyko.drgas@luteranie.pl

KANTORAT

Tomasz
Kmita­-Skarsgård

dyrektor muzyczny i organista

 

m | tomasz.kmita.skarsgard@luteranie.pl
m | zeggerteum@schg.pl

kmita

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończył dyrygenturę chóralną (dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny) i muzykę kościelną (dr Marek Fronc). Brał udział w licznych kursach i warsztatach mistrzowskich dotyczących wykonawstwa literatury organowej oraz improwizacji (m.in. G. Bovet, O. Latry, T.A. Nowak, T. Lennartz, P. Lefebvre), a także wykonawstwa dzieł muzyki chóralnej i kameralnej. Jest również laureatem dwóch konkursów kompozytorskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół śląskiej i anglosaskiej kultury muzyki kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem kręgu luterańskiego i anglikańskiego. Aktywnie działał w różnych organizacjach studenckich oraz pozarządowych. W latach 2007-2010 był organistą pomocniczym rzymskokatolickiej katedry wrocławskiej a od roku 2010 jest dyrektorem muzycznym parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Artur Piwkowski

suborganista

Piwkowski

Ukończył studia artystyczne w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której złożył egzamin dyplomowy z edukacji muzycznej (2010), prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych (2012) oraz muzyki kościelnej (2012). W 2011 roku zdobył I oraz II nagrodę ex aequo w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w zakresie śpiewów liturgicznych dla dzieci i młodzieży. W latach 2011-2014 był organistą i kantorem parafii św. Mikołaja we Wrocławiu. Od 2015 roku jest suborganistą w parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu. Koncertował na terenie Dolnego Śląska (m.in. Krzeszów, Lądek-Zdrój, Świeradów-Zdrój). Zawodowo administrator systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji. Szczęśliwy mąż Ireny, od 2021 r. ojciec Krzysztofa (!), miłośnik gór i żagli.