DUCHOWNY

ks. Karol Długosz

proboszcz-administrator

 

t | 508 095 416
m | karol.dlugosz@luteranie.pl

DSC00590male4x3-v2

Ur. w 1985. Pochodzi z Koszalina na Pomorzu. W latach 2004–2005 odbył roczny wolontariat w Diakonii niemieckiej, od 2005 do 2011 roku studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (z roczną przerwą na pracę w Wielkiej Brytanii), a w latach 2011–2012 odbył studia podyplomowe z retoryki praktycznej w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykę kandydacką rozpoczął w Olsztynie i Olsztynku, a ukończył w Żorach i Warszowicach. Został wyświęcony (ordynowany) na duchownego 6 września 2014 roku w Żorach i skierowany do tejże parafii na wikariat. W latach 2015–2018 pełnił funkcję asystenta Biskupa Kościoła, duszpasterza niemieckojęzycznych ewangelików w Warszawie, opiekuna Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Holandii oraz asystenta duszpasterza Ewangelickiego Duszpasterstwa Studentów ChAT w Warszawie. W tym czasie zorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy, międzynarodowy bieg sztafetowy «500 lat Reformacji» (z Wittenbergi, przez Wrocław do Cieszyna, na dystansie 842 km). W latach 2018–2021 był wikariuszem parafii w Bielsku, a od kwietnia 2020 roku koordynatorem ds. mediów diecezji cieszyńskiej. Decyzją konsystorza od 1 sierpnia 2021 został mianowany proboszczem-administratorem parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu. Zasiada w zarządzie Towarzystwa Psychologii i Poradnictwa Pastoralnego. Członek Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling, SKiK oraz Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W latach 2011–2013 ukończył, pod egidą ks. Helmuta Weissa z Niemiec, dwa roczne kursy duszpasterskie (podstawowy i zaawansowany) w Centrum Misji i Ewangelizacji. W latach 2011–2016 współredagował ewangelicki kwartalnik «Słowo i Myśl». Prywatnie mąż i tata dwóch synów. Pasjonuje się historią Kościoła (zwłaszcza na Górnym Śląsku), grą w badmintona, gotowaniem i podróżami.

RADA PARAFIALNA

Zuzanna Kujat

Kujat

Jörg Giessler

JGiessler

Eilert Hörmann

Hormann

Krystyna Kadlewicz

Kadlewicz

Joanna Giel

Asia1

KOMISJA REWIZYJNA

Jolanta Waschke

Waschke

Gisela Wypych

Wypych

Irena Wiatrowska

Wiatrowska

SIOSTRA PARAFIALNA

Lidia Podżorska

 

t   | 604 185 724
m | lidl@o2.pl
Lidia-3x4

„Boże drogi najlepsze dla mnie są!” Chcę zawsze nimi chodzić…

Najpierw uczyłam się w 5-letnim liceum medycznym w Cieszynie. Następnie pracowałam w szpitalu w tym samym mieście, gdzie zostałam zatrudniona na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej jako instrumentariuszka. Po roku pracy przeniosłam się bliżej domu i zaczęłam pracę w szpitalu reumatologicznym w Ustroniu na sali operacyjnej. Mój staż trwał tam 9 lat. W międzyczasie wywędrowałam na rok misyjny do Grossalmerode w Niemczech. Będąc tam nauczyłam się języka.

Kiedy w parafii Św. Krzysztofa we Wrocławiu poszukiwano kandydatki na siostrę parafialną, okazało się, że jestem tą odpowiednią osobą. Tak się złożyło, że cały czas prosiłam Boga o Jego prowadzenie, i tak w 1995 roku przyprowadził mnie z Wisły do Wrocławia. Wygląda na to, że to sam Bóg utorował moją drogę do tego miejsca, by służyć starszym ludziom i towarzyszyć im w trudnym etapie ich życia.

KANCELARIA

KANTORAT

Tomasz
Kmita­-Skarsgård

dyrektor muzyczny i organista

 

m | zeggerteum@schg.pl

kmita

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończył dyrygenturę chóralną (dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny) i muzykę kościelną (dr Marek Fronc). Brał udział w licznych kursach i warsztatach mistrzowskich dotyczących wykonawstwa literatury organowej oraz improwizacji (m.in. G. Bovet, O. Latry, T.A. Nowak, T. Lennartz), a także wykonawstwa dzieł muzyki chóralnej i kameralnej. Jest również laureatem dwóch konkursów kompozytorskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół śląskiej i anglosaskiej kultury muzyki kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem kręgu luterańskiego i anglikańskiego. Aktywnie działał w różnych organizacjach studenckich oraz pozarządowych. W latach 2007-2010 był organistą pomocniczym rzymskokatolickiej katedry wrocławskiej a od roku 2010 jest dyrektorem muzycznym parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Artur Piwkowski

suborganista

Piwkowski

Ukończył studia artystyczne w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której złożył egzamin dyplomowy z edukacji muzycznej (2010), prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych (2012) oraz muzyki kościelnej (2012). W 2011 roku zdobył I oraz II nagrodę ex aequo w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w zakresie śpiewów liturgicznych dla dzieci i młodzieży. W latach 2011-2014 był organistą i kantorem parafii św. Mikołaja we Wrocławiu. Od 2015 roku jest suborganistą w parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu. Koncertował na terenie Dolnego Śląska (m.in. Krzeszów, Lądek-Zdrój, Świeradów-Zdrój). Zawodowo administrator systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji. Szczęśliwy mąż Ireny, od 2021 r. ojciec Krzysztofa (!), miłośnik gór i żagli.