Herb, flaga i logo

herb2018-VIII wielki

HERB I FLAGA

Tarcza czwórdzielona krzyżem. W pierwszym polu błękitnym – trzy korony królów Szwecji. W drugim polu złotym – czarny orzeł śląski ze srebrną przepaską na piersi, czerwonym dziobem, językiem i szponami. W trzecim polu tej samej barwy – krzyż jerozolimski. W czwartym polu – na wodzie tarcza z inicjałem Ch.

Stylizowane „Ch” to łaciński zapis greckiej litery „Χ” – pierwszej z imienia Χριστόφορος, Christophoros. Usytuowanie na tarczy osadzonej na wodzie przypomina legendę o naszym patronie, który odznaczając się wielką siłą i męstwem, służył pielgrzymom przenosząc ich przez rzekę. Umieszczenie belki krzyża w inicjale podkreśla, że imię Christophoros powstało ze złączenia słów Χριστος – Christos i φορος nosiciel od φερω – phero niosę – co w tłumaczeniu znaczy „ten, który niesie Chrystusa”.

Krzyż jerozolimski, krzyż Ziemi Świętej, wskazuje na naszą przynależność do jednego, świętego i apostolskiego Kościoła powszechnego. Symbolizuje także Chrystusa i jego cztery Ewangelie, Słowo Boże.

Czarny orzeł śląski podkreśla naszą nierozerwalną więź z dziejami naszego regionu i naszą troskę o jego przyszłość.

Trzy korony królów Szwecji odnoszą się do naszej drugiej świątyni – Kościoła Pamięci Króla Gustawa Adolfa – przy której znajduje się siedziba parafii.

Flaga posiada proporcje 5:8. Nie pozwala się na mocowanie drzewca lub masztu do dłuższego boku. Treść flagi stanowi powtórzenie treści herbu.

ZNAK / LOGO

Logo jest znakiem używanym do powszedniej identyfikacji wizualnej i powstało poprzez wyodrębnienie godła z czwartego pola herbu. Występuje w dwóch odmianach: samego godła oraz z napisem „St. Christophori”.