fundacja2015

Fundacja Zeggerteum stanowi w sensie prawnym instytucję w pełni niezależną i odrębną od parafii św. Krzysztofa. Jej cele statutowe zostały wyznaczone przede wszystkim w zakresie pielęgnowania dziedzictwa kulturowego parafii, a także kreowania środowiska dla nowych działań artystycznych. Największym i najważniejszym projektem prowadzonym przez Fundację jest budowa nowych organów w kościele św. Krzysztofa.

WŁADZE

Zarząd
Tomasz Kmita-Skarsgård – dyrektor
Bartosz Kuriata – wicedyrektor

Rada Nadzorcza
Marcin Pawlas – przewodniczący
Paweł Chmielewski
Michał Wójcik

Kurator
Jakub Kędzior

KONTAKT I DANE URZĘDOWE

Plac Świętego Krzysztofa 1
50-­056 Wrocław
m | zeggerteum@schg.pl

Numer KRS 0000612487
NIP 8971823530
REGON 36434422300000

.
.
.

KONTA BANKOWE

Konto PLN
ING Bank Śląski
(IBAN) PL 94 1050 1575 1000 0090 3094 5985
(BIC) INGBPLPW

Konto EUR
ING Bank Śląski
(IBAN) PL 19 1050 1575 1000 0090 3094 5977
(BIC) INGBPLPW

.