Der Geburtstag von J.S. Bach 2016

Msza ewangelicka wg porządku z XVIII wieku z wykonaniem kantaty BWV 131 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir

 

Liturgia:
ks. Andrzej Fober – celebrans
Jakub Tarka – lektor
Bartosz Kuriata – precentor

Chór:
Berenika Konar-Mynarek, Alina Korman – sopran
Wojciech Basiakowski, Aleksandra Sipel – alty
Bartosz Nowak, Marek Belko – tenory
Michał Ziemak, Bogdan Makal – basy

Orkiestra:
Karol Lipiński-Brańka – skrzypce
Iwona Mrozowska, Katarzyna Płachta-Styrna – altówki
Żaneta Magryta – wiolonczela
Monika Pietruszewska – obój
Adam Kędzierski – fagot

Organy firmy Walcker:
Tomasz Niestrój

Organy firmy Schlag & Söhne:
Artur Piwkowski

Dyrygent:
Tomasz Kmita-Skarsgård

Fot.:  Michał Mazurkiewicz