tytul bialy www-10-2017

Polski kwartalnik o organach

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, która dotyczy także bezpośrednio czasopism naukowym, projekt Magazyn Organy został zawieszony.