Chrystus to fundament stały

Christ is made the sure foundation

Chrystus to fundament stały

Tekst: John M. Neale (1818–1866)

Przekład: Krzysztof Ptaszyński 2018

Melodia: adaptacji Alleluja z „O God, Thou art my God” H. Purcella
Westminster Abbey, 87.87.87

1. Chrystus to fundament trwały,
a położył Go sam Bóg,
aby Jego Kościół cały,
swą ostoję mieć w Nim mógł;
w swojej trosce jest On stały
i uwalnia nas od trwóg.

2. Kościół wielbi Jego chwałę:
on swe życie dał za nas;
i za dary doskonałe
całą Trójcę czci też wraz;
sławić wielkość Bożą stale
będzie aż po wieczny czas.

3. Do przybytku duchowego,
Panie, z łaską swą przyjść chciej,
usłysz głos, co płynie z niego,
gdy w modlitwie trwa on swej,
dar błogosławieństwa swego
miłosiernie na nas zlej.

4. Spraw, o Boże, w swej miłości
by mógł z Tobą lud Twój żyć,
zaznać w Tobie cnej radości,
uczestnikiem chwał Twych być.
A będziemy Cię w wieczności
razem z aniołami czcić.

5. Ojciec, Syn i Duch też Święty,
Bóg nasz, który bez zmian trwa,
Trójjedyny, niepojęty,
uwielbienie więc niech ma;
niechaj zbożną czcią przejęty
Kościół Jemu chwałę da.

Śpiewniki

Angielski

The New English Hymnal 205

Nagrania