Christophoribote 2/2016

Magazyn parafialny – czerwiec, lipiec, sierpień 2016. Ze streszczeniami po polsku.