Kwartalnik parafialny

Czasopismo w j. polskim i niemieckim