napis na www2
miks slow

ENERGIA

przestrzeń – miejsce – historia

Niektóre miejsca są niezwykłe. We Wrocławiu wierzymy w to szczególnie głęboko. Miasto, które w czasie wojny nie tylko zostało zrównane z ziemią, ale jego mieszkańców całkowicie wymieniono, daje nieustannie nam poczuć swoją niezniszczalną energię – tę, która gromadzi się w przestrzeni, w miejscach nasyconych historią, w kamieniach, drzewach, budowlach, które były świadkami dla wielu poprzednich pokoleń. Wśród nich od 750 lat trwa nasz kościół, obserwując to wszystko, co wokół niego nieustannie się zmienia.

naroznik

PAMIĘĆ

skończoność – teraźniejszość – wieczność

Wszystko ma swój kres: przede wszystkim my, ludzie, kończymy swoje życie, kiedy przychodzi do nas śmierć. Ale skończoność dotyka także zwierzęta, rośliny, budynki, a nawet to, co nie posiada materii, jak na przykład idee. Przestrzeń, w której wszystko może stać się jednak nieśmiertelne, stanowi ludzka pamięć. Jest ona skarbem drogocennym, którym jednych obdarzamy, a innych nie, choć ze swej natury każdy człowiek o nią zabiega. Pragnie on, by w tym społecznym świecie pozostawić coś z siebie, co mogłoby trwać dużo dłużej, niż on sam. Trafne jest to pytanie: któż będzie pamiętał o nas, jeśli my nie będziemy pamiętać o tych, którzy byli przed nami? Powinniśmy zatem troszczyć się o niezatarte ich imię, pielęgnować dziedzictwo, by wypełnić tę dziejową sprawiedliwość. W roku jubileuszu wspominamy wszystkich budowniczych naszego kościoła, jego duszpasterzy, pracowników, parafian…

SŁOWO

Bóg – człowiek – świat

Nie wszystkie miejsca są sobie równe. Ludzkość wiedziała to już u swego początku, tworząc specyficzne założenia w specjalnych lokalizacjach. Oczywiście były one niekiedy wybierane ze względów praktycznych, ale przodkowie nasi część ze swych architektonicznych dzieł tworzyli pod wpływem symboliki, czy też duchowości. Istotnie dlatego budujemy do dziś kościoły. Choć wiemy przecież, że Bóg jest wszędzie, że nie jest zamknięty w żadnej przestrzeni i tylko tam dostępny, kościoły są nam nieustannie potrzebne – to właśnie w nich bowiem gromadzimy się, by usłyszeć i przyjąć Słowo oraz jednoczyć się z Kościołem powszechnym na całym świecie w uwielbieniu Boga.

kazaniaPL-NEU
naroznik projekty
ikona ikna
ikona plebania
organy ikona

ZNAK

ja – oni – my

Jaki jest cel mojego życia? – każdy z nas zadaje sobie to pytanie. Najpewniej różnie na nie odpowiadamy, ale obok realizacji naszych osobistych zamiarów i aspiracji wszyscy powinniśmy pamiętać o naszej wspólnej odpowiedzialności za ludzkość. Owe społeczeństwo, w którym zostaliśmy umieszczeni, ma wymiar nie tylko horyzontalny, czyli ten zbudowany z nas i ludzi nas otaczających, ale też wertykalny – wymiar czasu, dziejów przeszłości i przyszłości. Jest on nieustannie konstruowany, a każde pokolenie pozostawia w nim swój ślad. Taką sygnaturą czasu i autora jest także nasz kościół, dzieło Henryka z Ząbkowic, pamiątką kogo innego jest ołtarz, a do dziś obdarte z tynków mury naszej świątyni to znamię powojennej odbudowy. Co będzie naszym znakiem? Co pokolenie 750-lecia chce pozostawić po sobie? 

Designed & written by Tomasz Kmita-Skarsgård © 2017
Top: YT/MatthiasM.de, Photographs: Maciej Lulko