Informacja nt. nabożeństw w kwietniu

Drodzy Parafianie i Przyjaciele!

Uprzejmie informuję, że ograniczenia związane z pandemią zostały przedłużone do dnia 18 kwietnia. Oznacza to, że nabożeństwa w kościele św. Krzysztofa w dniu 11 oraz 18 kwietnia odbędą się w skróconej formie, tj. bez liturgii i śpiewu, a kazanie będzie skrócone do max. 10 min. Informacja na temat formy nabożeństw w dniu 25.04. br. zostanie podana w późniejszym terminie.

Uprzejmie proszę, aby osoby planujące wstąpienie do naszej parafii oraz chrzest swoich dzieci okazały cierpliwość i planowały te uroczystości na maj, choć być może będą one możliwe dopiero w czerwcu.

Rada Parafialna na styczniowym posiedzeniu podjęła uchwałę o nieorganizowaniu żadnych uroczystych nabożeństw do czasu normalizacji obecnej sytuacji.

* * *
Uprzejmie proszę o konsekwentne przestrzeganie zaleceń sanitarnych przed, podczas i po zakończeniu nabożeństwa. Osoby już zaszczepione wciąż mają obowiązek noszenia maski zakrywającej nos i usta. Wszelkie rozmowy po nabożeństwie proszę prowadzić po wyjściu z kościoła.

W niedzielę 11 kwietnia – Quasimodogeniti – nabożeństwo Słowa w języku niemieckim odbędzie się o godz. 10.00; w języku polskim o godz. 18.00. Nabożeństwo wieczorne odprawi tradycyjnie ks. Paweł Mikołajczyk z parafii Opatrzności Bożej.

W niedzielę 18 kwietnia – Misericordias Domini – nabożeństwo w języku niemieckim o godz. 10.00.

W niedzielę 25 kwietnia – Jubilate – nabożeństwo eucharystyczne w języku niemieckim o godz. 10.00; w języku polskim o godz. 18.00.

* * *
Na nadchodzące dni życzę Wam, Drogie Siostry i Drodzy Bracia, cierpliwości w znoszeniu wszelkich utrudnień codziennego życia. Jednym z głównych atrybutów Boga jest właśnie cierpliwość. Bóg jest cierpliwy, nierychły do gniewu i pełen miłosierdzia. On, który nie oszczędził swojego Syna, aby nas uwolnić od złego, nie zapomina o nas w czasie pandemii i prowadzi swój lud pewną drogą do Ziemi Obiecanej.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa,

ks. Andrzej Fober, proboszcz