Modlitwa dnia

Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
Do domu Pana pójdziemy!
Psalm 122,1

Wszechmogący Boże, nasz Panie!
Niebiosa niebios nie są w stanie objąć Twojej wielkości,
nasz umysł nie jest w stanie pojąć Twojego działania.
Nasze serca są niespokojne, dlatego desperacko szukamy dziś Ciebie.
Wraz z aniołami, zastępami niebieskimi chcemy dziś wielbić
i wysławiać święte imię Twoje. Ty sam dodaj słowa naszej modlitwy
do radosnej pieśni tych, którzy chwalą Cię w wieczności, zgromadzeni wokół tronu Baranka,
Syna Twego.

Ty dziś przypominasz nam, że Kościół Twój istnieje w nas,
zaczyna się w naszych domach, rodzinach a bramy piekła nie zniszczą go.
Wzmocnij wiarę w to, że idąc do kościoła,
lub z kościoła do domu, zawsze idziemy do Ciebie i w Tobie. Niech Słowo Twoje mieszka w nas obficie.
Zachowaj w nas tęsknotę za społecznością
pod twoim dachem, aby przez ten czas doświadczenia, mogła zostać odnowiona i wzmocniona.
Przywróć rychło radość z pielgrzymowania wraz z innymi za Synem Twoim, Jezusem Chrystusem,
do Jego i naszej Jerozolimy, abyśmy przez Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie, mogli zostać wzniesieni do chwały.

Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla wszelkich prób niesienia pomocy.
Ty, Panie, stań przy łożu każdego chorego i umierającego.
Uczyń nas gotowymi do zadania pytania naszym bliźnim: Co chcesz, abym ci uczynił?;
przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego a Pana naszego,
który żyje i króluje z Tobą,
w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg,
od wieków na wieki,

Amen!