461. Konzert „Gerhard Zeggert in memoriam“

Pieśni Stanisława Moniuszki i jego następców
Chór Kameralny „Kantorzy im. Edmunda Kajdasza”

Stanisław Moniuszko
Pieśń dożynkowa (aut. t. niezn.)
Pod górą (K. Godebski)
Nawrócona (Goethe/Brodziński)
Groźna dziewczyna (aut. t. niezn.)
Dzieweczka nad rzeczką (W. Scott)
Ruta (J. Prusinowski)
Kozak (J. Czeczot)
Pieśń żeglarzy (E. Wasilewski)

Gall Panieneczko jasnowłosa (H. Heine)
Paderewski Idę ja Niemnem (A. Mickiewicz)
Twardowski Na niebieskiej, ciepłej łące (M. Pawlikowska-Jasnorzewska)
Świder Cuda i dziwy (J. Tuwim)
Wiechowicz Pragną ocki (t. lud.)

Maciejewski Nie muj ogródusek (t. lud.)
Szymanowski Hej, wółki moje (t. lud.
Szymanowski A chtóz tam puka (t. lud.)
Szymanowski Wyrzundzaj się (t. lud.)