11. Święto Muzyków 2018

Tomasz Kmita-Skarsgård

9 listopada 2018 r. odbyło się już 11. Święto Muzyków. W szczególnym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, pozostającej do końca Wielkiej Wojny pod zaborami Niemiec, Rosji i Austro-Węgier, właśnie z tym tematem zostały powiązane czytania, kazanie oraz wszystkie śpiewy, na czele z wieńczącym liturgię Hymnem Państwowym.

Tegoroczne Święto Muzyków zostało objęte Patronatem Honorowym trzech biskupów: ks. bpa Waldemara Pytla (KEA), ks. bpa Włodzimierza Juszczaka (KGK) i ks. abpa Józefa Kupnego (KRK). Wzięły w nim udział dwa chóry – Chór Chłopięcy Narodowego Forum Muzyki oraz Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – a także zespół instrumentów dętych blaszanych i kotły. Dyrygowały Małgorzata Podzielny i Magdalena Wojtas. Szczególnie cieszę się z udziału kantoratu Kościoła Pokoju w Świdnicy: kantor Maciej Bator przywiózł na nabożeństwo swojego 14-letniego ucznia Jakuba Monetę, który znakomicie wykonał dzieła o naprawdę wysokim stopniu trudności.

Chcę podziękować duchowieństwu uczestniczącemu w nabożeństwie: ks bp. Ryszardowi Boguszowi, ks. Andrzejowi Foberowi, ks. Marcinowi Orawskiemu i ks. Marcinowi Sternalowi, który wygłosił kazanie. Podzięki należą się także służbie liturgicznej: Marcinowi Pawlasowi (ceremoniarz), Bartoszowi Kuriacie (bedel), Arturowi Piwkowskiemu (krucyferariusz) oraz Wojciechowi Krukowi.

Na zakończenie chcę wyrazić swoje ogromne zadowolenie i radość z faktu, że Święto Muzyków jest elementem współpracy pomiędzy dwoma wrocławskimi parafiami luterańskimi: Opatrzności Bożej i naszą, Św. Krzysztofa. To jest coś, na czym mi bardzo zależy i bardzo to sobie cenię. Już teraz mamy zaproszenie od ks. proboszcza Marcina Orawskiego na przyszły rok i z pewnością z niego skorzystamy!

Fot. Przemysław Kukuła