10. Święto Muzyków

#

Tomasz Kmita-Skarsgård

W tym roku obchodzimy nie tylko 750-lecie naszego kościoła parafialnego, 500 lat Reformacji, ale także celebrujemy skromny jubileusz 10-lecia Święta Muzyków. Kilka dni temu zgromadziliśmy się w kościele Opatrzności Bożej (w tym miejscu po raz czwarty), by wspólnie modlić się poprzez rozważanie Słowa, śpiewanie, a także słuchanie muzyki – bo słuchanie także jest, jak pisał ks. Trzanowski, sprawą niebiańską.

Cieszę się, że tegoroczne nabożeństwo, prócz oczywiście zboru, zgromadziło aż trzy chóry wraz ze swymi dyrygentami: Chór Chłopięcy Narodowego Forum Muzyki z Małgorzatą Podzielny, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej z Małgorzatą Sapiechą-Muzioł i Ewą Gądek, a także Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z Magdaleną Wojtas. Jak zwykle śpiewom towarzyszył również zespół instrumentów dętych oraz kotły.

Jubileusz 10-lecia to dobry czas na podsumowania – jedynym jednak podsumowaniem, które w tym miejscu chciałbym dokonać, są podziękowania kierowane do tych, którzy przez te lata byli zaangażowani w organizację nabożeństwa lub aktywnie w nim uczestniczyli.

Dziękuję:

– ks. Stanisławowi Pawlaczkowi za umożliwienie organizacji pierwszego nabożeństwa – wówczas jutrzni – w kościele NMP na Piasku, a także parafii katedralnej, szczególnie ks. Zbigniewowi Ordzie, za pozwolenie na organizację liturgii w roku kolejnym w kolegiacie Świętego Krzyża;
– ks. Arkadiuszowi Krziżokowi, którzy przewodniczył obu powyższym nabożeństwom;
– ks. dr. Piotrowi Dębskiemu, którzy przewodniczył nabożeństwom w latach 2010–2013;
– ks. Andrzejowi Foberowi (KEA), ks. Marcinowi Orawskiemu (KEA) i ks. Marcinowi Sternalowi (KRK), którzy współprzewodniczą liturgii od roku 2014;
– ojcom dominikanom, którzy nas gościli w latach 2010–2013;
– parafii Opatrzności Bożej i jej byłemu oraz obecnemu proboszczowi – ks. bp. Ryszardowi Boguszowi i ks. Marcinowi Orawskiemu – którzy są gospodarzami nabożeństwa od roku 2014;
– kaznodziejom (w kolejności chronologicznej): ks. Andrzejowi Foberowi (KEA), ks. prof. dr. hab. Bogdanowi Ferdkowi (KRK),  ks. Marcinowi Orawskiemu (KEA), ks. prof. dr hab. Andrzejowi Tomko (KRK), ks. dr Aleksandrowi Radeckiemu (KRK), ks. bp. Waldemarowi Pytlowi (KEA);
– organistom: dr. Tomaszowi Głuchowskiemu, który był organistą nabożeństwa w latach 2008, 2010, 2011 oraz 2013; dr. Markowi Froncowi, który grał na nabożeństwie w roku 2012; Agnieszcze Hyli (organy chórowe w roku 2013), a także Łukaszowi Mosurowi, który był wykonawcą literatury organowej podczas nabożeństw w latach 2014–2016;
– dyrygentom: dr Małgorzacie Podzielny (główny dyrygent liturgii nieustannie od roku 2011), prof. dr hab. Marcie Kierskiej-Witczak (dyrygent organów i zespołu dętego w latach 2011–2013), dr. Arturowi Wróblowi, Piotrowi Karpecie, Magdalenie Wojtas, Małgorzacie Sapiesze-Muzioł, Szymonowi Rudzkiemu, Annie Sipak;
– zespołom (w kolejności chronologicznej): Chórowi PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, Chórowi Chłopięcemu Narodowego Forum Muzyki, Zespołowi Wokalnemu Rondo, Chórowi Liceum Ogólnokształcącego nr XVII we Wrocławiu, Chórowi Kameralnemu Politechniki Wrocławskiej Consonanza, Chórowi Kameralnemu Cantores Minores Wratislavienses, Kameralnemu Chórowi Politechniki Wrocławskiej, Chórowi Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
– wszystkim lektorom oraz służbie, a w szczególności: Jakubowi Tarce, Bartoszowi Kuriacie, Ewelinie Krzywce, Pawłowi Chmielewskiemu, Pawłowi Beydze, Tomaszowi Gładyszowi, Piotrowi Stefaniszynowi, Michałowi Mazurkiewiczowi, Annie Szczędzinie-Sikorze, Marcie Żelazowskiej, Amandzie Zok, Łukaszowi Soplowi, Pawłowi Kasprzykowi, Łukaszowi Cieślakowi, Sylwii Koblańskiej, Annemarie von Kap-herr, Marcinowi M. Pawlasowi oraz Wojciechowi Krukowi.

 

Fot.: Przemysław Kukuła