DUCHOWNY

ks. Andrzej Fober

proboszcz

 

t | 607 991 700
m | mail@schg.pl

AF-2017

Urodzony w 1958 roku w Cieszynie. W latach 1979–83 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz English Language College w Warszawie. Ordynowany w roku 1986 w Sycowie. Z dniem ordynacji został skierowany do służby w tejże parafii oraz w Międzyborzu. W roku 1999 został dziekanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. W roku 2000 rozpoczął służbę w niemieckojęzycznej parafii św. Krzysztofa, gdzie w roku 2006 został wybrany na proboszcza. W 2010 roku mianowano go Zastępcą Ewangelickiego Biskupa Wojskowego w randze pułkownika. W latach 2008–2012 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie w roku 2011 uzyskał licencjat rzymski. Od roku 1999 jest członkiem Zakonu Joannitów – początkowo jako Rycerz Honorowy, a od 2011 roku jako Rycerz Prawa. Żonaty z Aldoną Simoną Gundlach-Fober, z którą ma trzy córki: Judytę, Esterę i Rachelę.

RADA PARAFIALNA

Dietmar Beyer

prezes

Eilert Hörmann

Jörg Giessler

Waltraud Kołtuniewicz

Krystyna Kadlewicz

Eberhard Scholz

KOMISJA REWIZYJNA

Gisela Wypych

Irena Wiatrowska

SIOSTRA PARAFIALNA

Lidia Podżorska

 

t   | 604 185 724
m | lidia@schg.pl
lidia_podzorska

KOŚCIELNY

Roy Häuslein

 

t   | 504 369 047
m | roy@schg.pl  
roy

KANTORAT

Tomasz
Kmita­-Skarsgård

dyrektor muzyczny i organista

 

m | zeggerteum@schg.pl

kmita

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończył dyrygenturę chóralną (dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny) i muzykę kościelną (dr Marek Fronc). Brał udział w licznych kursach i warsztatach mistrzowskich dotyczących wykonawstwa literatury organowej oraz improwizacji (m.in. G. Bovet, O. Latry, T.A. Nowak, T. Lennartz), a także wykonawstwa dzieł muzyki chóralnej i kameralnej. Jest również laureatem dwóch konkursów kompozytorskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół śląskiej i anglosaskiej kultury muzyki kościelnej, ze szczególnym uwzględnieniem kręgu luterańskiego i anglikańskiego. Jest laureatem dwóch konkursów kompozytorskich. Aktywnie działał w różnych organizacjach studenckich oraz pozarządowych. W latach 2007-2010 był organistą pomocniczym rzymskokatolickiej katedry wrocławskiej a od roku 2010 jest dyrektorem muzycznym parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Artur Piwkowski

suborganista

Piwkowski

Ukończył studia artystyczne w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w której złożył egzamin dyplomowy z edukacji muzycznej (2010), prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych (2012) oraz muzyki kościelnej (2012). W 2011 roku zdobył I oraz II nagrodę ex aequo w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w zakresie śpiewów liturgicznych dla dzieci i młodzieży. W latach 2011-2014 był organistą i kantorem parafii św. Mikołaja we Wrocławiu. Od 2015 roku jest suborganistą w parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu. Koncertował na terenie Dolnego Śląska (m.in. Krzeszów, Lądek-Zdrój, Świeradów-Zdrój). Zawodowo administrator systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji. Szczęśliwy mąż, miłośnik gór i żagli.

Paweł Jan Frasz

chórmistrz

 

Paweł Jan Frasz 3x4

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Inowrocławiu w klasie gitary. Należał do zespołu muzyki dawnej, gdzie grał na licznych instrumentach (fletach prostych, krzywułach, lutni, violi da gambie), wykonywał tańce dawne i śpiewał muzykę wokalną okresu renesansu i baroku.  W 2009 roku został finalistą z wyróżnieniem ogólnopolskiej olimpiady artystycznej w sekcji muzyki. W 2014 roku odbył studia stacjonarne I i II stopnia, na kierunku Muzykologia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach tych studiów ukończył dwie specjalizacje: źródłoznawstwo muzyczne oraz specjalność nauczycielską. W 2014 roku rozpoczął naukę w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki kościelnej w klasie dyrygowania dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny. Od 2016 roku jest także studentem śpiewu solowego w klasie prof. Bogdana Makala na Wydziale Wokalistyki AMKL. Śpiewał w wielu zespołach, m.in. w  Chórze Narodowego Forum Muzyki, Chórze Akademickim UAM, Poznańskim Chórze Kameralnym, Poznańskim Chórze Chłopięcym. Brał aktywny udział w czterech edycjach Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Współpracował z takimi dyrygentami jak Paul McCreesh, Jacek Kasprzyk, Benjamin Bayl, Werner Pfaff czy Jacek Sykulski. Od lutego 2018 r. współpracuje z parafią Św. Krzysztofa jako chórmistrz.